Klik venligst
NYHETER 2021-6-15 KL. 11:10

Björnen och Pär Lagerkvist kommer tillbaka

Av Hans Nilsson

Björnen och Pär Lagerkvist kommer tillbaka
Granitmonolit, Minnesmärke över Pär Lagerkvist, av Ingemar Svensson 1991. Det kommer stå på Pär Lagerkvists plan nära Linnérondellen när hela stationsområdet är färdigställt 2025. Foto: Växjö kommun

VÄXJÖ. En del Växjöbor undrar vad som händer med Minnesmärket över Pär Lagerkvist nu när nya kommunhuset har öppnat - och med Björnen som stått i receptionen i det gamla kommunhuset.
Björnen har gått i ide i ett förråd och Pär Lagerkvist vilar på annan plats. Men Sofia Iderheim, projektledare på kommunen, lovar att båda ska stå utanför det nya kommunhuset med tiden.
Växjö nya station- och kommunhus är färdigt, men stationsområdet är inte klart förrän 2025.
Den del som är närmast Växjö stations- och kommunhus är bara klar i en provisorisk utformning.
Området sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen.
Det här området framför den gamla stationen har fått namnet Pär Lagerkvists plan, och det ska bli en ny entréplats till Växjös stations- och kommunhus.

Framför den gamla stationsbyggnaden fanns tidigare ett minnesmärke i granitmonolit över Växjös store författare och Nobelpristagare i litteratur 1951, Pär Lagerkvist.
Men när bygget av det nya station- och kommunhuset påbörjades för några år sedan flyttade man minnesmärket för förvaring.
Nu när nya kommunhuset är färdigt undrar en del Växjöbor vad som ska hända med Minnesmärket över Pär Lagerkvist.
- Det kommer stå på Pär Lagerkvists plan nära Linnérondellen när hela stationsområdet är färdigställt 2025. Det är självklart, det var ju i huset i parken på andra sidan järnvägsspåren som Pär Lagerkvist föddes, berättar Sofia Iderheim, projektledare på Växjö kommuns planeringsavdelning.
Stationsområdet ska bli ett gångstråk som knyter samman den nya stationen med Linnéparken. Där kommer det finnas cykelparkeringar, planteringar och bänkar. Arbetet med den permanenta utformningen av området börjar våren 2022.
- Vi bygger stationsområdet etappvis österut från kommunhuset och mot Linnérondellen. Under tiden ser vi till att det finns lösningar för alla funktioner, som tillfälliga busshållplatser till exempel. Men det är inte förrän det arbetet är klart som vi kan återplacera Minnesmärket över Pär Lagerkvist

Under våren 2022 väcks dessutom Björnen, eller Slagbjörnen som den egentligen heter, i sitt ide och får åter träda i tjänst.
- Björnen kommer att stå utomhus ganska nära den östra entrén till det nya kommunhuset, säger Sofia Iderheim.HANS NILSSON


Björnen, eller Slagbjörnen som den heter egentligen, skapad i brons 1974 efter en förlaga av Arvid Knöppel från 1945. Den kommer att stå utomhus ganska nära den östra entrén till det nya kommunhuset våren 2022. Foto: Växjö kommunStationsområdet ska bli ett gångstråk som knyter ihop kommun- och stationshuset med Linnéparken. Arbetet med den permanenta utformningen av området börjar våren 2022. Illustration: Växjö kommun