NYHETER 2021-11-19 KL. 14:00

Bättre möjligheter för lokalproducerad mat

Av Josefin Petersson

Bättre möjligheter för lokalproducerad mat
Foto: Pixabay

Alvesta kommun vill ge mindre leverantörer möjlighet att delta i kommunens upphandling gällande färsk frukt, grönsaker och rotfrukter. Enligt beslut i upphandlingsutskottet kommer nästa upphandling att möjliggöra för leverantörer att konkurrera om mindre delar.

Genom att införa ett dynamiskt inköpssystem så möjliggör kommunen för mindre producenter att lämna anbud på en viss del av volymen. Detta kan exempelvis ske genom att en producent väljer att lämna anbud till en eller flera mindre enheter eller en viss geografisk del av kommunen under en viss tidsperiod.

Ett dynamiskt inköpssystem kan enkelt förklaras som ett ramavtal där nya leverantörer kan tillkomma under avtalets tidsperiod. När inköpsbehovet uppstår gör kommunen en förfrågan till de leverantörer som är godkända i systemet.

– Vår förhoppning är att beslutet gynnar både lokala producenter och kommuninvånare genom att kostorganisationen får större möjligheter att laga närproducerade måltider säger Thomas Haraldsson.

Josefin Petersson