NYHETER 2021-7-31 KL. 16:00

Arbetslösheten sjunker i Kronoberg

Av Josefin Petersson

Arbetslösheten sjunker i Kronoberg
Arbetsförmedlingens kontor i Växjö. Foto: Josefin Petersson

KRONOBERG. Arbetslösheten i Kronoberg sjönk under juni månad i alla länets åtta kommuner, både totalt, bland utlandsfödda och bland unga.
Under juni månad rapporterade Kronoberg en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt förra året. Sett till antalet personer betyder det att 8 513 av 98 988 invånare i åldern 16 till 64 år i Kronobergs län var inskrivna som arbetssökande, vilket är 1 127 färre än i juni förra året. Även om arbetslösheten i Kronoberg minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige, 8,6 procent i länet, jämfört med 7,9 procent i hela Sverige.
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,8 procent i Kronoberg under juni månad, motsvarande 5 514 av 24 184 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt förra året. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,3 till 22,8 procent.
Även arbetslösheten bland unga sjönk, i juni var 12,1 procent av 18–24 åringarna inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 1 355 personer det är en minskning med 347 personer på ett års sikt.

Josefin PeterssonFoto: Grafik sammanställd av Newsworthy.se