NYHETER 2022-6-8 KL. 11:00

Alliansens budget vann i fullmäktige - skattesänkningen röstades igenom

Av Hans Nilsson

Alliansens budget vann i fullmäktige - skattesänkningen röstades igenom
Alliansens budget vann: Andreas Olsson (C), Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L) är nöjda. Foto: Växjö kommun, pressbild


VÄXJÖ. Alliansens budget för 2023 röstades igenom på senaste kommunfullmäktige i Växjö kommun sent i tisdags kväll och det innebär bland annat att det blir sänkt skatt med 30 öre per intjänad 100-lapp.
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas utgör Alliansen i Växjö och deras budgetförslag för 2023 vann i kommunfullmäktige.
Det innebär, förutom en skattesänkning, att man bland annat gör satsningar på att stärka arbetet för krisberedskapen, ordning och reda i ekonomin med buffert för demografi, ränte- och prisökningar, nya åtgärder för bättre näringslivsklimat och ökad trygghet i hela kommunen, och krafttag för barn och ungas psykiska hälsa genom förstärkning av elevhälsa.
Men det är först efter valet i höst, på kommunfullmäktiges möte i november, som den slutgiltiga budgeten tas för år 2023.
Den sänkta skatten med 30 öre ska, enligt kommunen, motsvara runt 70 miljoner kronor i minskade skatteintäkter.
- Vi fortsätter ha välfärdens kärna och växjöbornas bästa i fokus. Nästa år kombinerar vi sänkt skatt, resurstillskott till välfärden och höjt överskottsmål. Det är ett styrkebesked för Växjös ekonomi. Vi kan stärka hushållen, trygga välfärden och säkra investeringstakten samtidigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.
Alliansen lyfter även fram att man höjer friskvårdsbidrag till 2000 kronor för de anställda i kommunen, skjuter till ytterligare en miljon kronor per år till att utveckla Evedalsområdet, som till exempel kan användas till en utedansbana, en gästbrygga eller en renovering av hopptornet. Skolpengen höjs dessutom nästa år och satsningar görs på NPF-säkring av skolan och en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd.