NYHETER 2022-6-4 KL. 13:00

Alliansens budget: ”Märks att MP inte är med längre”

Av Hans Nilsson

Alliansens budget: ”Märks att MP inte är med längre”
De vill sänka skatten: Andreas Olsson (C), kommunalråd, Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden, Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Foto: Växjö kommun

VÄXJÖ. Sänkt skatt med 30 öre är ett av förslagen i Alliansens budget i Växjö kommun för 2023. Det ske utan nedskärningar i den kommunala verksamheten, lovar man. Att detta är första budgeten utan Miljöpartiet på flera år märks tydligt, menar Andreas Olsson, kommunalråd för Centerpartiet.
- Satsningen på flygplatsen i Växjö och valfriheten med kött i skolan hade inte gått göra med Miljöpartiet, säger han.
Sänkningen som den styrande Alliansen i Växjö vill göra av den kommunala skatten nästa år är med 30 öre från 20,19 till 19,89.
Denna sänkning kan man göra, menar man i Alliansen, genom att skära ned på de överskott kommunen gjort varje år de senaste 16 åren. Överskott som har skapats efter stabilt ledarskap, och ordning och reda i ekonomin, enligt Alliansen.
Därför lovar man att inga nedskärningar ska ske i någon kommunal verksamhet. Detta trots de prisökningar på mat, el, drivmedel och stigande räntor som nu plågar hushållens ekonomi.

Det Moderata kommunalrådet Anna Tenje förklarar att man har valt att ta ut en del extra pengar från kommunala bolag som VEAB.
- Nästa år kombinerar vi sänkt skatt, resurstillskott till välfärden och höjt överskottsmål. Det är ett styrkebesked för Växjös ekonomi. Vi kan stärka hushållen, trygga välfärden och säkra investeringstakten samtidigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.
Bland de satsningar man vill göra finns bland annat en höjning med 500 kronor av friskvårdsbidraget till 2 000 kronor för de anställda i kommunen. En satsning på 4 miljoner kronor 2023.
- Det är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare att erbjuda den förmånen, säger Andreas Olsson (C) kommunalråd.
- Vi fortsätter också arbetet med skolmaten och inför större valfrihet med kött och vegetariskt varje dag i skolmaten, lägger han till.

Miljöpartiet spräckte den blågröna majoriteten nyligen när man hoppade av samarbetet. Att det märks i vissa förslag i budgeten råder det ingen tvekan om, enligt Andreas Olsson.
- Men vi har en budget som är minst lika bra ur miljösynpunkt och hållbarhet som om Miljöpartiet hade varit med fortfarande. Vi vill satsa mer på flygplatsen, men det är en satsning på fossilt flyg, förklarar Andreas Olsson.
Alliansen vill dessutom ta nästa steg i förädlingen av Evedalsområdet.
- Vi tillskjuter ytterligare en miljon kronor årligen som exempelvis skulle kunna användas till en utedansbana, en gästbrygga eller en renovering av hopptornet, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
Växjö kommun har sedan 2011 rasat från plats 40 till plats 207 ifråga om bästa skolkommun i Sverige. Frågan är vad man vill göra åt det.
- Det är ett problem man inte löser enbart med att satsa mer pengar. Vi gör organisationsförändringar och satsar 10 miljoner kronor extra på elevhälsan och vi försöker matcha eleverna till rätt utbildning. Men det här är ingen quick fiz, påpekar Andreas Olsson.

Liberalernas Gunnar Nordmark lyfter fram satsningen på skolan genom en höjning av skolpengen riktat till kvalitet i undervisning.
- Vi ser ett behov av arbetet för barn och ungas psykiska hälsa och gör kraftfulla satsningar på elevhälsan. Fler ska få det stöd de behöver, satsning görs därför på NPF-säkring av skolan och en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd. säger Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
Budgeten för 2023 klubbas av kommunfullmäktige den 7 juni.

hans nilsson