NYHETER 2022-6-3 KL. 17:35

”Alliansens budget en kraftig besparing på skolan”

Av Hans Nilsson

”Alliansens budget en kraftig besparing på skolan”
- Alliansens budget är en kraftig besparing på skolan, säger Malin Lauber i Socialdemokraterna. Fopto: Pressbild

VÄXJÖ. Oppositionen är inte imponerad av Alliansens skattesänkning med 30 öre i förslaget till budget i Växjö kommun.
- Att satsa på skattesänkningar när var femte elev inte klarar gymnasieexamen och när skolsegregationen och kunskapsglappen ökar är en kraftig felprioritering, säger Maria Garmer, Vänsterpartiets toppnamn i Växjö.
Socialdemokraternas kommunalråd Malin Lauber konstaterar att Växjö kommun de senaste åren gjort historiska överskott. Delvis på grund av statsbidrag.
- Det är pengar som skulle ha gått till våra barn och äldre. Istället väljer Alliansen att lägga pengar på hög, bygga ännu högre skyddsvallar mot framtiden och göra en skattesänkning som kostar 60 miljoner, säger Malin Lauber och fortsätter:
- De säger att det är för att stärka hushållen. För någon med en månadslön på 25 000 kronor blir det en skattesänkning på 75 kronor i månaden.

Det hushållen också får är en skola med knappa resurser, enligt Malin Lauber.
- Tillskottet på 58 miljoner kronor till utbildningsnämnden täcker inte ens demografi och nya hyror som uppskattas vara 65 miljoner, menar Malin Lauber.
- Alliansens budget är alltså en kraftig besparing på skolan. Inte heller omsorgsnämnden kommer få resurser som täcker demografi och ökade hyreskostnader. Här fattas en miljon kronor för att täcka upp det som är minimum. Så när Växjöborna får en skattesänkning är det på bekostnad av våra barn, unga och äldre.
Maria Garmer i Vänsterpartiet anser att välfärden har varit underfinansierad en längre tid och ser därför inte utrymme för skattesänkningar.
- Vi tror att våra invånare får en större vinst av en stabil och stark välfärd. Alliansens tillskott till exempelvis skolan kommer tyvärr inte att täcka de stora behov och kostnadsökningar som vi står inför.

Magnus P Wåhlin i Miljöpartiet tycker inte heller att skattesänkningen är rätt väg att gå.
- Att sänka skatten är att abdikera. Det är att säga att välfärden redan har allt den behöver och att vi inte behöver satsa på omsorg och skola. Pandemin har visat vilka revor det finns i välfärden och i MP:s budget blir det tydligt att vi behöver satsningar där, säger Magnus P Wåhlin och lägger till:
- Att dessutom satsa på en flygplats när näringslivet faktiskt inte behöver den och därmed försena de viktiga minskningarna av utsläpp av växthusgaser är inte att ta ansvar. Vi vet också att en stor del av våra utsläpp kommer från vad vi väljer att lägga på tallriken. Här måste offentlig sektor gå före och visa på god, näringsriktig och klimatsmart mat.

hans nilssonMaria Garmer i Vänsterpartiet anser att välfärden har varit underfinansierad en längre tid och ser därför inte utrymme för skattesänkningar. Foto: PressbildMagnus P Wåhlin i Miljöpartiet tycker inte att skattesänkningen är rätt väg att gå. - Att sänka skatten är att abdikera, säger han. Foto: Hans Nilsson