Klik venligst
NYHETER 2021-4-11 KL. 19:04

Advokaten: ”Kommunen ville ha bort Forma Omsorg”

Av Hans Nilsson

Advokaten: ”Kommunen ville ha bort Forma Omsorg”
- När två tjänstepersoner från kommunen ska göra en inspektion av verksamheten så är det något i situationen som gör att de inte klarar att följa reglerna, säger David Tollstern, ombud för konkursboet efter Forma Omsorg. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. David Tollstern på Stenberg Tollstern Advokater på Norrgatan i Växjö står helt bakom Mohamed Yusufs uttalande om att det var rasism och diskriminering som satte Forma Omsorg AB i konkurs.- Det är en beskrivning jag kan skriva under på, de tjänstepersoner som gjorde inspektionen tappade omdömet helt, säger David Tollstern.- Vårt beslut har givetvis inte rasism och diskriminering som motiv, klargör Magnus Bengtsson, kommunjurist på Växjö kommun.
Enligt kommunjuristen Magnus Bengtsson har Växjö kommun först betalat ut 326 249 kronor till Forma Omsorg AB.
- Genom det nya beslutet betalades ytterligare 376 121 kronor ut. Så vi har betalat totalt 702 369 kronor till dem. Men Forma har överklagat till förvaltningsrätten och vill utöver detta ha drygt 1, 4 miljoner kronor till, förklarar Magnus Bengtsson.
- Förvaltningsrätten har förelagt oss att yttra oss över deras överklagande. Det vi har olika uppfattning om är dels hur många barn som har varit inskrivna i verksamheten på Forma Omsorg och dels hur många timmar de har rätt till, lägger haan till.

Advokat David Tollstern är ombud för konkursboet efter Forma Omsorg. Det bolag som Mohamed Yusuf drev, men som ägdes av hans pappa.
Bolaget gick i konkurs efter att Växjö kommun dragit in bidraget. David Tollstern är mycket kritisk till hur kommunen agerade vid inspektionerna och att man drog in bidraget.
- Först beviljar kommunen bidrag till Forma Omsorg. Sedan när två tjänstepersoner från kommunen ska göra en inspektion av verksamheten så är det något i situationen som gör att de inte klarar att följa reglerna, säger David Tollstern.
- Jag menar att det händer något med dem när de kommer till Araby och ska göra inspektionen. De här tjänstepersonerna tappar huvudet när de kommer dit och ser att det bara är färgade barn och att dagmammorna också är färgade och invandrare. Det passar inte in i deras bild av hur barnomsorgen ska se ut och det har stor inverkan på det som händer vid inspektionen, fortsätter han.

David Tollstern misstänker att utbildningsförvaltningen på Växjö kommun också kan ha haft ett syfte med detta.
- De har inte hittat något att anmärka på i pedagogiken eller hur barnomsorgen sköts i Forma Omsorg. Jag tror att kommunen gjorde så här även för att man vill ha bort Forma Omsorg. Man är orolig för att man inte ska fylla sina egna barngrupper och man vill slippa konkurrensen, säger David Tollstern.


hans nilsson