NYHETER 2022-5-3 KL. 17:00

6-årig flicka får skadestånd av dömd pappa

Av Hans Nilsson

6-årig flicka får skadestånd av dömd pappa
Forskning har visat att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Det kan till och med vara mer skadligt för barnet att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Foto: Pixabay

VÄXJÖ. En 6-årig flicka som tvingades se på när hennes pappa misshandlade hennes mamma i familjens bostad har i Växjö tingsrätt blivit tilldömd ett skadestånd på 10 000 kronor för kränkning. Pappan döms till fängelse i fyra månader och ska betala skadeståndet till sin dotter.
Det var den 14 juli 2021 som den 6-åriga flickan utsattes för barnfridsbrott av sin pappa. Hon såg hur hennes pappa misshandlade hennes mamma i familjens bostad.
Pappan drog mamman i håret så att hennes nacke vreds bakåt, han slog henne mot huvudet och slog flera hårda slag mot ryggen och överkroppen.

Växjö tingsrätt ansåg att flickan hade bevittnat den del av misshandeln där hennes pappa drog mamman i håret så att hennes nacke vreds bakåt och började slå henne. Tingsrätten dömde pappan till fängelse i fyra månader för barnfridsbrott och för misshandel.
Man slår även fast att flickan har utsatts för barnfridsbrott i och med att hon har bevittnat när hennes pappa har misshandlat hennes mamma.
Pappan förpliktades därför att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning.
Hennes mamma förde inte någon skadeståndstalan vid rättegången. Men via juridiskt ombud har ersättningen för personskada och kränkning begärts.

Gärningen har skett i flickans bostad av någon som hon ska kunna känna förtroende för, alltså pappan. Det har dessutom funnits mycket begränsade möjligheter för flickan att undgå att bevittna brottet i bostaden.
Nämnden för brottsskadeersättning, där ärendet har avgjorts, finner i likhet med Växjö tingsrätt att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 10 000 kronor.
Skälet är att forskning har visat att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. Det kan till och med vara mer skadligt för barnet att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld eftersom barnet blir känslomässigt övergivet och skyddslöst.

Med hänsyn till detta anser Nämnden för brottsskadeersättning att kränkningsersättningen för barnfridsbrottet bör vara i paritet med den kränkningsersättning som flickan är berättigad till i grundbrottet i den del som hon bevittnat.hans nilsson