VÄXJÖ 2023-1-13 KL. 13:30

Misstänkt får skadestånd av polisen för förstörd dörr

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Vid ett polisingripande i Växjö mot en misstänkt person förstördes en ytterdörr, ett speciallås och ett hänglås. Polismyndigheten beviljar nu den misstänkte personen ersättning med totalt 37 819 kronor för det inträffade efter att personen yrkat ersättning med den summan.

Misstänkt får skadestånd av polisen för förstörd dörr
Polismyndigheten anser att den misstänkte inte kan ha betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat att använda våld mot hans egendom. Foto: Hans Nilsson


Den skada som den här personen begärt ersättning för uppkom när polisen bredde sig tillträde till dennes bostad i Växjö. Polisen bröt sig in i bostaden för att leta efter föremål man kunde ta i beslag - och för att utröna omständigheter av betydelse för en utredning av det brott personen var misstänkt för.
Polismyndigheten anser att beslutet om att bereda sig tillträde till bostaden har stöd i polislagen.

Men förundersökningen mot den här personen har lagts ned. Polismyndigheten anser därför att den misstänkte inte kan ha betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat att använda våld mot hans egendom.
Därför finns det en ersättningsskyldighet med stöd av frihetsberövandelagen.
Av lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder står bland annat att den som åsamkas personskada eller sakskada genom våld som utövas med stöd av polislagen har rätt till ersättning. Om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom.

Polismyndigheten har därav beslutat att betala ut skadestånd med den yrkade ersättningen på totalt 37 819 kronor.


hans nilsson