VÄXJÖ 2024-6-21 KL. 12:00

Nya diakoner och präster till Växjö stift

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. I söndags den 16 juni i Växjö domkyrka vigde biskop Fredrik Modéus sju nya diakoner och en ny präst i Växjö stift. Dessutom kommer en präst från Sydafrika att tas emot som präst i Svenska kyrkan.
Gästande biskop under vigningen var biskop emeritus Carl-Axel Aurelius. Han föreläste på temat ”Att vara kallad” på lördagen i Sigfridssalen i Växjö domkyrkocentrum. Föreläsningen var kostnadsfri och öppen för alla.

Nya diakoner och präster till Växjö stift
Präst- och diakonexamen på fredagen. På söndagen vigdes de av biskop Fredrik Modéus: Eva-Lena Källman, Jenny Rogö, Karin Erlandsson, Helén Skoogh, Karoline Lundén, Sabina Danielsson, Elna Scherman, Felix Jeppsson och Selom Klu. Foto: Svenska kyrkan

Vigningen av diakonerna och prästen skedde vid en högmässa i Växjö domkyrka i söndags klockan 11.00.
Innan själva vigningen hade kandidaterna genomgått en examen inför domkapitlet. Det gjorde man på fredagen innan helgen.
Det är den sista delen i utbildningen till diakon respektive präst. Därmed blir kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan.
Diakoner som vigdes är: Elna Scherman, Ryssby-Åby pastorat, Sabina Danielsson, Döderhults församling, Jenny Rogö, Huskvarna pastorat, Karoline Lundén, Byarums pastorat, Eva-Lena Källman, Nybro pastorat, Karin Erlandsson, Oskarshamns församling och Helen Skoogh, Hyltebruks pastorat.

Prästen som vigdes heter Felix Jeppsson och är anställd som pastorsadjunkt i Vetlanda pastorat. Dessutom kommer Selom Klu, vigd till präst i Lutherska kyrkan i Sydafrika, att tas emot för tjänst i Svenska kyrkan i Värnamo församling.
Vid vigningen avlägger diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.
Diakonerna lovar att hjälpa dem som behöver hjälp och att stå på de förtrycktas sida, att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) och att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.
hans nilsson

Diakoners och prästers uppgift
En diakon i Svenska kyrkan har som uppgift att leva som Kristi tjänare och att hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.
Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.
En präst ska i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen.
Med trohet och klokhet ska prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.
Präster tjänstgör under sitt första år som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar.
Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.
Diakoner är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan.