VÄXJÖ 2024-6-22 KL. 16:00

Personal skar av delar av tummen - nu riskerar livsmedelsbutiken vite

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Efter ett par otäcka olyckor med en skärmaskin i en stor livsmedelsbutik i Växjö där en bit av en tumme skars av på en i personalen gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av butiken.
Arbetsmiljöverket anser att arbetsmiljöarbetet i butiken måste förbättras. Annars riskerar verksamheten föreläggande eller förbud.

Personal skar av delar av tummen - nu riskerar livsmedelsbutiken vite
Två anställda i livsmedelsbutiken i Växjö har på kort tid skurit sig rejält i fingrar vid arbetet med en skämaskin. Foto: Ben Kerckx, Pixabay


En anställd i en stor livsmedelsbutik i Växjö skar av en större bit av sin tumme när denne skulle skiva filé.
Arbetsgivaren anmälde det till Arbetsmiljöverket. Olyckan inträffade den 16 maj i år när en i personalen skulle skiva ytterfilé på skärmaskinen i delikatessavdelningen.
Den anställde skulle rätta till ytterfilén och skar då av av runt 2,5 centimeter av övre tummen i skärmaskinen.
Den 25 maj var olyckan framme igen i samma livsmedelsbutik och även denna gång med en skärmaskin. En i personalen skulle skiva salami med skärmaskinen och slant med handen, och skar upp en del av vänster lillfinger som sedan fick sys.
Med anledning av dessa olyckor gjordes en inspektion av Arbetsmiljöarbetet i butiken den 4 juni. Vid inspektionen såg man en del som fungerade bra, men man hittade också en del som behöver förbättras. Framförallt när det gäller skärmaskinen på charkavdelningen.

Vid inspektionen diskuterades på vilket sätt butikens ansvariga planerar och genomför arbetet för att minimera risken att anställda drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av användning av skärmaskinen.
Arbetsmiljöverket kom fram till att man inte har undersökt arbetsmomenten och bedömt risker som kan uppkomma när personalen arbetar med skärmaskinen.
Man kräver att arbetsgivaren ska undersöka och riskbedöma skärmaskinen. Riskbedömningen ska vara skriftlig. Man ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall vid användning av skärmaskinen.

Åtgärder som inte vidtas omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan som visar när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att de genomförs. Man ska också kontrollera att de genomförda åtgärderna gett avsedd effekt. Åtgärder utifrån riskerna kan exempelvis vara, utbildning och instruktioner om hur maskinen får användas.
Om man inte åtgärdar bristerna och riskerna kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud.
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Det kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite. Den som inte följer förbudet kan då tvingas betala en summa pengar.
Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön, påpekar Arbetsmiljöverket.
En arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.
Ansvaret för arbetsmiljön gäller även under tiden arbetsgivaren har på sig att åtgärda bristerna.
hans nilsson