VÄXJÖ 2024-6-23 KL. 19:00

Omsorgstagare tejpades på natten på äldreboende

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En omsorgstagare på ett äldreboende i Växjö kommun bedöms ha blivit utsatt för en otillåten begränsning en januarinatt när en anställd tejpade fast blöjan och nattdräktens axlar.Syftet var att hindra att blöjan togs av enligt en lex Sarah-anmälan.
Växjö kommun ska nu ha utbildning om skyddsåtgärder med personalen. Anmälan är gjord till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Omsorgstagare tejpades på natten på äldreboende
Händelsen anses kraftigt ha begränsat omsorgstagarens möjligheter att välja hur denne vill vara klädd under natten. Foto: Alexa, Pixabay


Det är ett särskilt boende med lägenheter och olika avdelningar i Växjö kommun. Under dagen arbetar två anställda per avdelning fram till klockan 13.00.
Från 13.00 till 21.00 när natten kommer är det en anställd per avdelning och en så kallad ”löpare” som hjälper alla avdelningar.

Avdelningarna ligger nära varandra och det är lätt att hjälpas åt vid behov. Under natten arbetar två anställda över samtliga avdelningar.
Denna personal på äldreboendet hade den aktuella natten tejpat runt inkontinenshjälpmedel och på axlarna på en nattdräkt för att hindra omsorgstagaren att ta av inkontinenshjälpmedlet.
Händelsen anses kraftigt ha begränsat omsorgstagarens möjligheter att välja hur denne vill vara klädd under natten.
När det gäller personalens utbildning, tjänstgöringstid och anställningsform så är det en erfaren personalstyrka där vissa har jobbat på enheten i många år och någon till och med i 35 år.

Man har efter händelsen vidtaget vissa åtgärder. Förtydligande har gjorts till de anställda hur bodyn ska användas. Man har uppdaterat en genomförandeplan och BPSD-registrering om ökat antal tillsyner på natten. Arbetsrättslig utredning har gjorts jämsides med denna utredning.

De planerade åtgärderna nu är:
- Utbildning runt skydds- och begränsningsåtgärder för all personal på enheten och alla enhetschefer inom särskilt boende.
- Förtydligande av sjuksköterskas skyldighet att dokumentera både i journal och i informationsöverföring till
omsorgspersonal.
- Förtydligande av rutin för rapportering mellan arbetspass.

hans nilsson