VÄXJÖ 2024-6-22 KL. 10:00

Kommunen samarbetar med Röda korset för att bryta ofrivillig ensamhet

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. I flera år har Växjö kommun haft ett nära samarbete med Röda korset - nu fördjupar man samarbetet med Röda korset.
Målet är att bryta ofrivillig ensamhet, främja social gemenskap och förebygga ohälsa bland äldre i kommunen.

Kommunen samarbetar med Röda korset för att bryta ofrivillig ensamhet
Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Pressbild, Växjö kommun


Växjö kommun har tecknat ett partnerskap med Röda korset, som kallas för IOP och står för idéburet offentligt partnerskap.
- Vi har haft ett fruktbart samarbete med Röda korset under många år och nu vill vi stärka utbytet ytterligare. De idéburna organisationerna har historiskt varit viktiga för utvecklingen inom välfärden och har en stark förankring och ett stort förtroende hos de vi vill nå och ge stöd, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Ett av de största sociala problemen hos äldre i dag är den ökade psykiska ohälsan. Till stor del beror det på ofrivillig ensamhet och isolering.

För att bryta trenden beslutades det på omsorgsnämndens sammanträde den 13 juni att Växjö kommun ska teckna ett partnerskap med Röda korset.
- Röda korsets uppdrag blir att motverka ensamhet, till exempel genom hembesök, följa den äldre till läkaren eller mataffären, promenadgrupper eller trivselcafé, säger Kristian Rappner (V), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
- Nu går vi från ett ettårigt avtal till ett treårigt avtal, det innebär att både vi som kommun och Röda korset kan arbeta mer långsiktigt för att bryta den ofrivilliga ensamheten som vi ser hos en del äldre, säger Gunnel Jansson (MP), ledamot i omsorgsnämnden.hans nilsson

Bakgrund
Omsorgsnämnden har sedan tidigare antagit ett nytt regelverk för föreningsstöd som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024.
I det nya regelverket finns inga samverkansavtal, och därför har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknats istället.