VÄXJÖ 2023-5-12 KL. 17:00

V om SD:s mansdag: ”Efterlyser konkreta förslag på hur de vill få bort machoideal”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Vänsterpartiets kommunalråd Maria Garmer påpekar att det nya styret kommer behandla SD:s motion om en mansdag - och att man kommer se över hela flaggpolicyn i kommunen under mandatperioden.
- Innan det är klart är det inte aktuellt att ta ställning till om internationella mansdagen ska vara en flaggdag i Växjö. Det är bra om SD vill arbeta för jämställdhet och motverka machoideal, men då efterlyser jag konkreta förslag från dem hur det ska gå till, förklarar Maria Garmer.

V om SD:s mansdag: ”Efterlyser konkreta förslag på hur de vill få bort machoideal”
- Alla förslag som lyfter fram jämställdhet är bra. Men jag har inte sett några konkreta förslag från SD på hur de vill arbeta för jämställdhet, säger Maria Garmer(V). Foto: Henrik Petersson


SD:s motion om att Växjö kommun ska införa en flaggdag för att uppmärksamma den internationella mansdagen den 19 november har inte varit uppe till debatt i fullmäktige än.

Vänsterpartiets toppnamn i Växjö, Maria Garmer, har läst SD:s motion om en flaggdag för internationella mansdagen i Växjö. Hon tycker det är svårt att svara på om det behövs en mansdag eller inte.
- Men vi har fokus på jämställdhet på många områden, det är en prioriterad fråga för oss i Vänsterpartiet. Det är intressant att SD lägger fram ett sånt här förslag och att de vill arbeta för att öka jämställdheten och få bort machoideal, förklarar Maria Garmer.
- Alla förslag som lyfter fram jämställdhet är bra. Men jag har inte sett några konkreta förslag från SD på hur de vill arbeta för jämställdhet, så det är något jag skulle vilja se.

Christer Svensson i SD säger att det var den 8 mars på kvinnodagen som han och hans partikamrater fick idén till att införa en flaggdag i Växjö på internationella mansdagen. De upplever att den 8 mars är för vänstervridet och att det exemplevis handlar om att ge alla män skulden för våldtäkter.
- Jag ser inte sambandet till internationella kvinnodagen. Den dagen handlar ju om att lyfta kvinnors rättigheter, det är en väldigt viktig dag som är erkänd av FN. Jag kan bara beklaga att SD inte står bakom den dagen.
- Om SD menar allvar med mansdagen och att de vill arbeta för jämställdhet är det lite tråkigt att de inte kan stå bakom nternationella kvinnodagen, påpekar Maria Garmer.

HANS NILSSON