BUSINESS 2023-6-9 KL. 08:00

”Vi i Sydsverige har sämst självförsörjningsgrad av el i hela Europa”

Av Thomas Edgren

- Vi har varit duktiga på att dra ned på elförbrukningen under 2023. Och vi vill alla ha el till alla alltid och till ett lågt elpris. Men när det gäller utbyggnad av t ex vindkraftverk, solceller eller elnät säger vi ofta ”inte bygga ut här”.
Det påpekade Anders Karmehed, regionchef Syd vid för Energiföretagen Sverige, när han pratade el och energikris i Växjö tidigare i vår.

”Vi i Sydsverige har sämst självförsörjningsgrad av el i hela Europa”
Anders Karmehed, regionchef Syd vid Energiföretagen Sverige med några goda exempel på energisatsningar i Kronobergs län vid en föreläsning i Växjö. Foto: Thomas Edgren

Under 30 års tid har ökad elförbrukning pga tillväxt i samhället ”ätits upp” av energieffektiviseringar, men beteendeförändringen senaste året ha bidragit till att elförbrukningen just nu är den lägsta sedan slutet av 1980-talet.
- Vi har egentligen ingen energikris att tala om, utan en elpriskris. Sverige exporterar 33,3 miljarder kWh per år. Men några timmar om året får vi ändå en effektbrist, så vi kan inte andas ut. Vi här i Sydsverige har samtidigt sämst självförsörjningsgrad av el i hela Europa. Det pågår därför dialoger om eleffektplanering för framtidens energiförsörjning och samhällsutveckling. Av länen i Sydsverige är dock Kronoberg sist på bollen, påstår Anders.

Han summerar att ”energikriget” uppstod redan innan kriget Ryssland-Ukraina; när Ryssland började minska sina gasleveranser till Europa våren 2021. Det fick gaspriset att öka med 500 procent. I Europa är många hushåll beroende av gas för uppvärmning och industrier för sin produktion, vilket gör att gasanvändningen är mycket högre än i Sverige.

Nya gasleveranser från Norge och England och ökade möjligheter att ta emot flytande gas, har gjort att gaspriser sjunkit och därmed även elpriset.
- Tänk efter före. Gör kloka val i energieffektivisering och elavtal och prata med ditt lokala energiföretag. Men du behöver inte ha panik. Priserna kommer att fortsätta svänga, så vi kommer få vänja oss vid perioder med riktigt höga elpriser, men även tider då vi får se lågt elpris, konstaterar Anders Karmehed.