BUSINESS 2023-6-8 KL. 15:00

Vätgas som förnybar uppvärmning - en framtidsvision

Av Thomas Edgren

Vätgas som förnybar uppvärmning - en framtidsvision
Eldsjälen Hans-Olof Nilsson som varit i Växjö och föreläst, har utrustat sin villa med förnybar vätgasuppvärmning för att bli oberoende av externa energileverantörer. Foto: Thomas Edgren

- Man ska ha respekt för vätgas men den är inte farlig att använda i energisyfte om den hanteras varsamt. Den kan normalt sett inte börja brinna. Att ersätta köpt el med vätgasburen el i fastigheten, boendet eller som drivmedel för fordon har därför framtiden för sig. Vätgas har ju använts inom industrin i 100 år.

Det menar Hans-Olof Nilsson, systemintegratör och grundare av Nilsson Energy, som bygger energisystem och designar dem med de komponenter som löser de behov som finns samt utvecklar styr- och säkerhetssystem.
Nu har han varit med om att bygga ett par fastigheter med vätgas som förnybart energilager, och solceller för att bli mindre beroende av externa energileverantörer med dagens snabba svängningar inom elpriser. Något som fler skulle kunna anamma, inte minst Kronobergs företagare. Han kan dock förstå att ”allt som är nytt” är man tveksam till.

- Vätgas är en förnybar energibärare och dessutom helt CO2-fri. Solen består till 70 procent av vätgas, resten helium. Sol, vind och vatten är komponenter som finns i vår energi. Alla förnybara energisystem har dock ett behov, solel funkar ej på natten, vindkraft funkar inte om det inte blåser osv. Men kan man lagra energin, kan man använda vätgas i större skala, påpekar eldsjälen Hans-Olof Nilsson.
-
- - Ur vattnet kan vi via vårt utvecklade system ta ut vätgas genom att stoppa ned elektroder och skapa en elektrolysprocess som spjälkar vattnet till vätgas och syrgas. Vätgasen åldras inte utan kan lagras vid fastigheten under lång tid. Och man kan även ladda batteriet på sin elbil med hjälp av vätgas. Eller tanka vätgas om man har en sk FCEV-bil (Fuel Cell Electric Vehicle).
-
Intresset för vätgas började 2014 då Hans-Olof byggde ett nytt hus där all el för huset produceras från solceller och överskott från sommaren lagras i vätgas för vintersäsongen och har all uppvärmning med hjälp av vätgas från ett teknikrum med bränsleceller, kompressor och elektrolysör som omvandlar vätgasen till el. Elsystemet är ett standard 3-fassystem på 70 Ampere / 48 KW och batterisystemet på 80 kWh.


På villataket sitter solceller med en effekt av 20 kWp och 20m² solfångare vilka värmer upp vatten. Även i fasaderna mot söder och väster har han byggt in solceller med en installerad effekt av 3 kWp. Han laddar givetvis sin elbil, som rullar 1500 mil om året, från vätgasen.
En bit från villan finns en ”friggebod” av betong där vätgasen lagras i 203 tryckkärl i 55 liters gascylindertuber.

Efter detta framgångsrika ”bostadsexperiment”, grundade han Nilsson Energy, som nu jobbar med att hjälpa företagare och energiförbrukare med lokalt specialanpassade energisystem som ersätter köpt el då det är lämpligt och gör nytta.

- Vätgas är bra som energialternativ på flera sätt; det är en robust och uthållig elförsörjning som inte påverkas av störningar i elnätet som strömavbrott och elransonering. Vi har nu flera företag i landet som producerar sin egen vätgas med hjälp av solceller på taket och lagring av vätgas i tank. På natten fortsätter vätgasen att värma upp industrilokalerna för de som jobbar kvälls- och nattskift. Får man överskott på el, säljer man elstödtjänster till Svenska Kraftnät, berättar han.
-
Men det finns tyvärr ett motstånd mot vätgas eftersom de stora producenterna av el ju inte tjänar några pengar om fler väljer att satsa på vätgas. Så Hans-Olof känner att man i vissa fall jobbar i motvind.
- Energibolagen är väldigt tröga i att förbättra sina elnät. Det har alltid varit så att man ”skall rätta in sig i ledet och köpa el på traditionellt sätt”. Då är det inte så konstigt att många mindre elbolag med alternativa lösningar som till exempel vätgas och solceller uppstår. Men i framtiden kan vi förhoppningsvis förvänta oss ett tekniksprång med en ökad vätgasanvändning bland företagare.