BUSINESS 2023-6-7 KL. 15:00

Utan ”rätt verktyg” kan företagets framtida existens vara i riskzonen

Av Thomas Edgren

Att små och medelstora företag tidigt anpassar sina verksamheter till ny teknologi kan vara avgörande för deras framtida existens. IoT-lab vid Linnéuniversitet har det senaste året hjälpt småföretagare i ”Linnéregionen” att utveckla sina verksamheter med IoT. Detta genom att ge dem bättre verktyg för att kunna fatta rätt beslut, styra och mäta data.

Utan ”rätt verktyg” kan företagets framtida existens vara i riskzonen
"Maten står ju för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Vi i restaurangbranschen har små marginaler", menar Monica Carlsson, PM & Vänner. Foto: Bläck & Co.

En av de framtida teknologier som spås påverka ett stort antal affärsmodeller är Internet of Things (IoT). IoT innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. Just experimentell teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har visat sig vara avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och användas i innovationsprocesser. Tekniken är en central komponent i att också kunna använda sig av processer som bygger på articifiell intelligens, där LNU också stöttar företag inom systerprojektet HPC för SMF
Linnéuniversitetet har sedan hösten 2019 arbetat fokuserat med IoT.

- Vi har etablerat ett nära samarbete med både Wexnet och Kalmar Energi som har erfarenhet från infrastrukturfrågor. Inom ramen för projektet har företag i Linnéregionen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och gett företagen praktiskt stöd kopplat till IoT: vad man kan göra och hur man gör, berättar Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitet.
Ett exempel på detta är hur man kan effektivisera matsvinn. Någon som restaurang PM & Vänner i Växjö fått hjälp med. Här handlade om att utveckla en uppkopplad och digitaliserad process för mätning av matsvinn i restaurangen. Potentialen var stor för att företaget skulle kunna få en bättre kunskap om sina befintliga processer och optimera för ett minskat matsvinn.
- Maten står ju för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Vi i restaurangbranschen har små marginaler, och vi har inte tiden eller möjligheten för våra kockar att de skall fylla i excel-ark om matförbrukning, menar delägare Monica Carlsson.
-
- Nu väger våra kockar vårt matsvinn tre gånger om dagen. Vi får ut grafer och kan se vilka avvikelser som blir varje dag och jämföra med olika dagar i veckan och olika maträtter. Då kan vi fundera över vad vi kunde gjort för att minska matsvinnet på frukt och grönt, frukost, lunch eller middag. Ha mindre fat, mindre upplagt eller andra rätter, säger Monica.
-
Företag har olika behov och vissa är mer teknikfokuserade. I Ljungby har Honestbox fått hjälp med sitt koncept med obemannade butiker, där projektet har stöttat i att ta fram nästa generations hårdvara och tester av lösningar för både mjukvara och kommunikationsprotokoll.

Svenska Våg AB, Växjö arbetar med vägning och mätning. Här har IoT-lab-projektet handlat om att stötta företaget i sin utvecklingsresa för att koppla upp sina befintliga vågsystem mot internet för att företaget ska kunna leverera nya lösningar till sina kunder.

Projektet IoT-lab riktar sig till alla typer av företag i regionen, företagen behöver inte besitta någon teknisk kompetens – det viktiga är idéer och en vilja av att utveckla dessa.

- - Det är egentligen rätt simpelt att komma igång med rätt stöd för att samla mätdata då tekniken har kommit långt. Problemet är att IoT många gånger upplevs som onödigt svårt med appar, krångliga processer och lösenord. Insteget för ett företag kan vara ganska lågt, med ett par tusen kronor samt lite kunskap och tid kan vilket företag som helst komma igång med en prototyp, påpekar Fredrik Ahlgren.