BUSINESS 2022-11-9 KL. 10:10

Ulrica Bennesved, Svenskt Näringsliv;

Av Thomas Edgren

- Vi har en tuff tid framöver men våra företag befinner sig i olika cykler. För vissa med fulla orderböcker, dröjer det innan de märker av lågkonjunkturen. De kanske har att göra 2 - 3 kvartal framöver. För andra, till exempel de med traditionell handel mot slutkonsumenter, slår det hårt redan nu, efter att ha gått ned intäktsmässigt under pandemiåren och nu har de tömt ut sina resurser.

Ulrica Bennesved, Svenskt Näringsliv;
”Vi har en tuff tid framöver men våra företag befinner sig i olika cykler. För vissa med fulla orderböcker, dröjer det innan de märker av lågkonjunkturen”, noterar Ulrica Bennesved, Svenskt Näringsliv. Foto: Thomas Edgren

Det noterar Ulrica Bennesved, regionchef vid Svenskt Näringsliv, en organisation med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer. Svenskt Näringsliv har ”örat mot rälsen” och är lyhörda för frågor och funderingar som företagarna i länet har. Tankar som sedan förmedlas vidare till kommunernas lokala politiker.
- - Näringslivets frågor måste komma högt upp på agendan när kommunernas pengar skall fördelas. Vi ska se till att varje skattekrona används så effektivt som möjligt, påpekar hon.
-
-
Ulrica Bennesved och hennes kollegor och samarbetsorganisationer ser alla att många företag nu måste fokusera djupare på sina huvudverksamheter när kostnadsläget ökat och investeringsplaner får läggas på hyllan. För de som är kapitalstarka kan det dock vara en fördel att investera i lågkonjunktur för att få ned byggkostnaderna.

Svenskt Näringsliv märker att många företagare är djupt oroade över de höga elkostnaderna inom tillverkningsindustrin. Flera har fasta elavtal vilka löper ut inom kort och då väntar ytterligare kostnadsökningar som man ej har i sina marginaler.
-
- Den politiska debatten har de senaste åren handlat om huruvida man ska ta ställning till ett eller ett annat energislag. Tidigare fattade politiska beslut ligger oss i till last nu. Debatten borde redan tidigare i stället handlat om att vi måste hantera ALLA ENERGISLAG för att lösa energikrisen. Vi behöver mer kärnkraft, vi behöver fler vindkraftverk och även fler solenergianläggningar. Det behövs en palett av lösningar för att lösa energibehovet, påpekar Ulrica.
-
Hon har varit ute och träffat många företagare här och var i länet under året och märker dock att de ligger långt framme vad det gäller klimatomställningen. Många av företagarna har arbetat i flera år med energioptimering- och energiåtervinning.

”Just in time” är ett begrepp som märkt av sina nackdelar under pandemin och det pågående kriget. Problemen har varit – och är - stora att få fram råvaror i tid och i rätt mängd då de flesta industrier numera inte lagerhåller så mycket själva. Nu börjar en del tänka om och planera för egna lager.
- Dock har vi över tid vunnit mer på att ha en fri handel med import av delar från olika länder. Det är viktigt att poängtera och det har varit bra för både import- och exportnäringen. Kronobergs län är ett stort exportlän. Man kan i stället se över leveranskedjorna en extra gång och ha fler alternativa leverantörer, föreslår Ulrica.


Samtidigt noterar hon att vi i länet har en hög kompetensbrist, vilket bidrar till att hindra den tillväxt som är önskvärd. Parallellt med detta står många människor utanför samhället.
- Mer prao och ännu fler ”prova på-besök” på företag för gymnasieeleverna. Ung företagsamhet behövs på alla linjer.

När det gäller vägar och annan infrastruktur ser Ulrica att det har kommit i gång med fler vägförbättringar på senare år, liksom ökade turer från Smaland Airport.
- Vi har en väldigt hög infrastrukturskuld. Det är viktigt att ha både väl fungerande tåg- och flygförbindelser liksom bra vägar. Allt behövs!