BUSINESS 2022-11-4 KL. 12:10

Supraledande magneter från Kronoberg

Av Thomas Edgren

Supraledande magneter kommer att bli vanligare inom industri och forskning. Inte minst inom medicinsk tillämpning. Att förstärka kompetens och innovationsförmåga i en småländsk företagsgruppering som utvecklar supraledande magneter har varit målet för ett projekt med medel från EU.

Supraledande magneter från Kronoberg
”Vi har fått en hel del kunskap om magneternas uppbyggnad", berättar Izudin Dugic, projektledare vid Linnéuniversitetet. Foto: Thomas Edgren

- Det är intressant att vara tidigt på bollen med att vara delaktig i en ny produkt och vi ser en bra möjlighet att på sikt få legouppdrag när intresset för dessa magneter ökar, vi har en passande industri med maskin- och verktygsbearbetning, säger Jonathan Lindström, produktionstekniker vid Rydverken.

”Magnetprojektet” är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och tre företag i Kronobergs län och drivs fram till 2023 med en finansiering på 18 miljoner; 9,1 miljoner kronor i EU-medel och lika mycket från Region Kronoberg och Uppsala universitet. Dessutom har Scanditronix i Vislanda skjutit till 50 000 kronor.

Teorin och tekniken med supraledande magneter är mogen, men än så länge finns inte någon tillverkning i Sverige. Nu kan Kronobergs län bli först ut. En prototyp är klar för test i höst.
En supraledare är en magnet som kan leda ström utan resistens och är bra att använda i starka elektromagneter. De är dessutom mer energisnåla än andra elektromagneter.

- För att göra det möjligt med en tillverkning av dessa magneter i Kronoberg, fanns en önskan om en innovationssamverkan mellan forskning och näringsliv, anledningen till att EU-projektet startades. Vi har fått en hel del kunskap om magneternas uppbyggnad och våra studenter på maskinteknik har medverkat med utveckling och design av vissa delar, berättar Izudin Dugic, projektledare vid tekniska fakulteten, maskinteknik, Linnéuniversitetet.
-
De medverkande Kronobergsföretagen; WST, Scanditronix Magnet och Rydverken har baskompetensen för att lära sig att tillverka supraledande magneter. Tack vare att de nu fått mer kunskap inom teknik med hjälp av Uppsala universitet och Linnéuniversitetet ser det positivt ut i målet att kunna leverera framtidens typ av magneter från Kronobergs län.
Scanditronix i Vislanda kommer att linda och montera magneterna, Rydverken i Ryd kommer att fräsa ur spåren som den supraledande kabeln ska lindas i, och Vattenskärningsteknik i Vislanda ska använda vattenskärning till att skära ut vissa delar som behövs till magneterna.

På sikt skall företagen även kunna tillverka en ny sorts magneter för partikelacceleratorer. Potentiell kund är LHC i Cern¸ världens största partikelacceleratoranläggning, som behöver uppdatera sina magneter och då testa den nya CCT-tekniken från Kronoberg.

- Det finns en framtid för magneter för partikelacceleratorer. Den här typen av supraledande magneter passar bättre är normalledande och vi tror att det finns en framtida marknad, främst inom medicin, där man kan ersätta normalledande magneter, säger Mikael Wieveg, Scanditronix Magnet.

Rydverken i Ryd kommer att fräsa ur spåren som den supraledande kabeln ska lindas i. På bild produktionstekniker Jonathan Lindström. Foto: Privat.Large Hadron Collider i Cern i Schweiz behöver snart uppdatera sina magneter och då gärna genom att testa den nya CCT-tekniken från Kronoberg. Foto: Privat.