BUSINESS 2023-6-2 KL. 21:00

Stort magasin vid reningsverk

Av Thomas Edgren

Nu planeras ett vattenmagasin i kolossalformat vid reningsverket vid Sundet i Växjö.

Stort magasin vid reningsverk
Växjö kommun planerar att bygga ett vattenmagasin i kolossalformat vid reningsverket vid Sundet i Växjö. Skiss: Växjö kommun

Efter 30 år behövs det ett större magasin, det nuvarande klarar 2600 kubikmeter i timmen.

Genom åren har fler och fler anslutit sig till reningsverket. Dessutom påverkar regnflödet flödet till Sundet, speciellt intensiva vinterregn, letar sig in i ledningarna.

Lösningen är att bygga ett jättelikt magasin strax söder om reningsverket. Det ökade trycket på reningsverket innebär nämligen att avloppsvatten hamnar i Norra Bergundasjön. Det nya magasinet ska rymma 7000 kubikmeter i en betongdel och 20 000 kubikmeter i ett jordmagasin. Kostnaden beräknas till nära 70 miljoner kronor.