BUSINESS 2023-6-2 KL. 12:00

Större behov av experter i dessa tider

Av Thomas Edgren

Budgetar, löpande redovisning, rådgivning, bokslut… I dessa tider när omvärlden förändras snabbt, står många företag i större behov av experter som kan ge dem tips och råd som passar deras verksamhet och ekonomi.

Större behov av experter i dessa tider
Valbon Abazi, GradusAnte i möte med Peter Thorin vid företaget LEAPS, Växjö, vilka han nu sköter redovisningen för. Foto: Thomas Edgren

Nu har den auktoriserade redovisningsbyrån GradusAnte etablerat sig med kontor i Växjö med avsikt att ta kontakt med fler företag här i Kronobergs län. GradusAnte har sin bas i Kristianstad men har nu två personer på plats även i företagstäta Växjö.
- Vi kände att det var dags att ”växla upp” och satsa på denna region med ett aktivt näringsliv, säger Valbon Abazi, kontorschef i Växjö.
-
GradusAnte fungerar gärna som företagets ”hela ekonomiavdelning”.
- Med en bra insyn i ekonomin kan vi komma med förslag till förbättringar av det som berör verksamheten. Vi är mycket intresserade av att jobba med allt som rör redovisning, det är en utmaning för oss, förklarar Valbon.
Han betonar att man vill skapa en ”Vi-känsla” med det företag man samarbetar med.
- Ja, vi ska säga ”Vi kommer att göra det här”, och ”Vi har fått denna faktura”. Vi vill vara en del av företaget helt enkel. De slipper ha en egen ekonomiavdelning utan kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det som de är bäst på.
-
Som tiderna är just nu med all osäkerhet i företags- och finansbranschen är Valbon Abazi säker på att GradusAntes tjänster kan vara mycket givande, oavsett om det handlar om ett litet aktiebolag eller större börsnoterade bolag.
Han har tidigare arbetat med olika sorts banktjänster i Växjöregionen, liksom vid Almi och på Företagsfabriken med att hjälpa igång ”startups”. Samtidigt har Valbon genom året byggt upp ett kontaktnät med representanter för banker, revisorer och skattejurister vilket gynnar de företag som anlitar redovisningsbyråns tjänster.

- Det är mycket intressant att se företag utvecklas från att ha varit nystartade till att de blir stora nationella.
-
LEAPS är ett av de företag, det första i Växjö, som hoppade på Gradus Antes nystart i Växjö.
- Vi jobbar med att hjälpa företag med innovationer och har expanderarat mycket under 2022/2023. Vi kände att vi inte ville hålla på med ekonomifrågor så därför är det bra att Gradus Ante kommit in i bilden. Vi har möten en gång i veckan och stämmer av, och planen är allt skall flyta på så att vi enbart kan fokusera på våra uppdrag, menar grundare Peter Thorin.
Fotnot. GradusAnte har haft kontor i Kristianstad under 25 år. 25 procent av kunderna är lokala, resten nationella. Redovisningsbyrån har sju anställda.