BUSINESS 2022-11-7 KL. 12:10

Stor infrastruktursatsning på väg mot sitt slut

Av Thomas Edgren

Två omfattande infrastrukturprojekt är nu på väg att bli klara. Det handlar om sträckan Huseby-Marklanda på riksväg 23 och Sjöatorp-Alvesta Väst på riksväg 25, två regionalt utpekade viktiga transportsträckor där det pågått vägförbättringsarbeten sedan ett par år tillbaka.

Stor infrastruktursatsning på väg mot sitt slut
En ny bro i korsningen Vederslöv/Odenslanda, gjord av unik fossilfri cement och med stig för djur att ta sig under riksväg 23. På bild Carolin Svensson, platschef totalentreprenören Peab och Chris Torisson, Trafikverket. Foto: Thomas Edgren

Nu kommer det att underlätta rejält för både transportsektorn, kollektivtrafiken och privatbilister, de två riksvägarna utgör en viktig del av infrastrukturen i Kronoberg. Inte minst för transporter mellan företag i Alvesta, Växjö, Ljungby och Älmhult, men nästan alla länets berörs på något sätt.
Nu får sträckorna längs riksvägarna bättre framkomlighet med ”2+1 körfält” och ett par riskfyllda korsningar har fått planskilda lösningar med broar. Samtidigt kommer hastigheten höjas från 80 km/h till 100 km/h på de ombyggda sträckorna.

- Projekten är en del av en nationell satsning av Trafikverket tillsammans med ett tiotal delfinansiärer som tillsammans förbättrar ett antal vägar i landet. 35 % finansieras via en nationell plan (en 12-årig investeringsbudgetplan som görs upp var fjärde år av Trafikverket/Riksdagen) och 65 % via en regional plan, förklarar projektledare Chris Torisson, Trafikverket.
-
- Vi räknar med en stor samhällsnytta med en ökad och lättare framkomlighet nu.
- - Det har varit en del utmaningar med mycket sprängningsarbeten i berg och en hel del torv som fått flyttas och som använts som överlast under asfalten, berättar Carolin Svensson, platschef Peab.
-
En ny bro har skapats vid en ny kombinerad korsning med vägar mot Vederslöv och Odenslanda. För första gången provas här ECO-betong i konstruktionen.
- Hela 50 procent slaggprodukter från masugnsslagg har blandats i betongen istället för enbart cement vilket gör klimatavtrycket mycket mindre. Det gör att denna bro har den högsta inblandningen av slaggprodukter som Trafikverkets någonsin haft ansvar för, visar Chris Torisson.
-
Längs nya sträckan finns ett par sk ”viltuthopp” – en ny typ av lösning där vilt som hamnat in på vägen kan hoppa över en ”vallgrav” och ta sig ned i terrängen igen.
Pendlarparkeringar, nya trafikplatser och nya busshållplatser har tillkommit längs båda vägarna, liksom extra viltsäkerhet tack vare att viltstängslen bytts ut mot sk faunastängsel som även har ett finmaskigt nät mot markytan.

Före årets slut är riksväg 23 i princip klar och senare under senvåren 2023 blir riksväg 25 också färdig.Pilotprojekt; hälften av materialet i betongen i broarna över riksväg 23 kommer från slaggprodukter. Den högsta siffran någonsin i Trafikverkets regi.