BUSINESS 2023-6-9 KL. 21:00

Stor batteripark i Uppvidinge ska trygga elförsörjningen

Av Thomas Edgren

Nu skall vindkraftsbolaget OX2 bygga en stor batteripark för att ge en jämnare eltillgång och ökad säkerhet i elförsörjningen i Södra Sverige.

Stor batteripark i Uppvidinge ska trygga elförsörjningen
Så kan den komma att se ut; den nya parken med 21 containrar med batterier som ska anläggas i Bredhälla, bredvid de vindkraftverk som just nu byggs. Skiss: OX2

Energilagret i Bredhälla ska bestå av 21 containrar med batterier som skall sitta på en hektar stor yta. Tack vare detta kan man laga el när det finns överskott och sälja när det råder underskott av el i nätet.
Anledningen till placeringen är att OX2 bygger vindkraftverk i närliggande Karskruv och Marhult, med verk på runt 30 megaWatt. Dessutom har EO:N byggt en transformatorstation i närheten, som man kan koppla in sig på.
Anläggningen planeras att tas i drift våren 2024.

- Vi kommer att bygga den just här eftersom vi redan på plats där – vi bygger två vindkraftparker i Uppvidinge som ska vara klarar nästa år, och vi har bra kunskap om elnätet där. Vi kan samordna jobbet för våra entreprenörer där, förklarar Michael van Asseldonk, ansvarig för systemtjänster och energilagring.
-
- Dessutom ligger Bredhälla i elområde 4 och där ser vi störst behov av energilagring eftersom vi har så stora svängningar i elpriset och det finns flaskhalsar i nätet. När man undan för undan bygger ut sol- och vindkraft är det ännu viktigare att ha en stark lagringsmöjlighet här. Parken ska vara färdig i december men sedan ska vi göra tester under januari 2024, fortsätter Michael.

Detta är OX2:s första batterilagringsprojekt. Vill man kunna lagra mer i framtiden, finns det möjlighet att bygga ut parken då. Vi bygger ett system som är på 42 – 45 megaWatt och lika många megawattimmar. Vi kan ladda i full effekt i en timme, och ladda ur på en timme.

- Satsningen i Bredhälla stärker Uppvidinge. Vindkraften är bra utbyggd här och det är bra att vi har den vindkraft vi har i kommunen. Bra att man kan nu tack vare batteriparken kan spara lite till av elen när den inte förbrukas. Intressant att någon väljer att satsa här. Det stärker bygden, menar Magnus Jonsson, näringslivsutvecklare i Uppvidinge.
-
- - Vi har ganska många företag som investerat i solcellparker på sina industrifastigheter. Jag märker att de insett vikten av detta tydligare nu i dessa tider.


Marhults vindpark omfattar sju vindkraftverk om totalt 31 MW installerad effekt, med en höjd om max 185 meter från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen beräknas till omkring 90 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukning för 18 000 hushåll/år.

Karskruv vindkraftpark omfattar 20 vindkraftverk om totalt 86 MW installerad kapacitet, med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen beräknas till omkring 290 GWh (290 miljoner kWh) per år, vilket motsvarar elförbrukning för närmare 60 000 hushåll/år.

Vindkraftparkerna är nu sålda till de privata bolagen Octopus Energy och Orrön Energy.

Thomas Edgren