BUSINESS 2023-6-5 KL. 15:00

Stiftelse vill främja länets näringsliv

Av Thomas Edgren

Det är viktigt att investera i regionen för att den skall kunna bibehålla en bra infrastruktur och får att få människor att flytta dit. - det är vi och andra företag beroende av och har igen när vi söker folk.

Stiftelse vill främja länets näringsliv
Runt fyra miljoner delas ut till utvecklingsprojekt varje år. Styrelsen fr v: Erland Erlandsson, Elin Blad, Åke Carlson, Jan Blad, Ann-Marie Erlandsson. Foto: Jonas Adolfsson.

Det menar Jan Blad som är en av de som håller i Jan och Erlands stiftelse, en stiftelse som grundades i Alstermo 2016 och som ska gynna det lokala näringslivet, bygden och föreningar.
Stiftelsen ägs av Amokabel, som har som mål att återinvestera 60 procent av vinsten från koncernens bolag och varje år delas runt 4 miljoner kronor ut till runt 30 ansökningar som på olika sätt berör bygden.
- I första hand vill vi gynna och hjälpa till att bygga upp verksamheter i Uppvidinge, därefter i Kronobergs län, och vidare även hela Småland. Vi tycker att det finns många bra småländska företag som gör ett fantastiskt bra jobb inom sina respektive nischer, förklarar Jan Blad.

Varje år får stiftelsen in ett 50-tal ansökningar om bidrag till att ro iland olika projekt eller utbildningar och runt 7 - 8 miljoner kronor ansöks det om. Ansökningarna gås igenom individuellt av styrelseledamöterna och under en heldag sammanträder styrelsen och fattar beslut. Ofta väljs ett 30-tal mottagare ut och runt 4 miljoner kronor fördelas.

- Vi kollar så att verksamheterna inte redan har ”massa miljoner på banken” – då finns det ju ingen anledning att ge dem bidrag. Och så ska de ha inkommit med sina räkenskaper, styrelseprotokoll och projektbeskrivning för vad de vill uppnå med bidraget.

Verksamheter i Uppvidinge kommun och i hela Kronobergs län kan söka bidrag för utvecklingsprojekt som främjar regionens näringsliv, för utbildningar som handlar om el och elektronik eller för miljöarbete med inriktning på hållbarhet eller kompetensutveckling.
Dock kan av skattetekniska skäl bidrag inte ges direkt till skattebetalande företag. Däremot kan det handla om startkapital och bidrag till lokaler eller utbildningar för nyföretagare liksom för nätverkande av olika slag.