BUSINESS 2023-6-8 KL. 12:00

Solcellsparker fortsatt populärt i Kronoberg

Av Thomas Edgren

Kronobergs län har visat sig vara en bra placering för solcellsparker. 15 ansökningar har gått igenom och 17 ligger i skrivande stund och väntar på genomgång och beslut. I november blev det klart att Sveriges största solcellspark; 372 hektar, planeras i Äskya utanför Älmhult, nära riksväg 23.

Solcellsparker fortsatt populärt i Kronoberg
”Jag vill göra något vettigt av min mark med dåligt växande skog som jag har svårt att utnyttja till annat, och jag vill vara med i energiomställningen, säger gräventreprenör Carl-Magnus Elmersson. Foto: Thomas Edgren

Den årliga produktionen från den stora solcellsparken utanför Älmhult skulle enligt det finska kraftbolaget Ilmatar Solar motsvara en halv reaktor i det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck. Det är tänkt att den skall driftsättas 2025.
Strax intill har nu en lokal entreprenör; Carl Magnus Elmersson, Göteryd, gjort ett avtal med ett tyskt energibolag om att sätta solceller på en yta av 20 hektar.

- Jag vill göra något vettigt av en del av min myrmark med dåligt växande skog som jag har svårt att utnyttja till annat, och jag vill vara med i energiomställningen. Man skall inte bromsa denna fantastiska utveckling. Efter en föreläsning om solceller jag var på, nappade jag på detta, säger han.
-
Ursprungligen tänkte Carl Magnus skapa industrimark när han köpte ytan. Något det finns stort behov av i Älmhult. Nu blir det ett arrendeavtal på 49 år för delar av skogsfastigheten Froafälle som Carl-Magnus köpte in 2016. Han har dock haft skog sedan han var 21 år gammal och har rötter i Göteryds sågverk.

Det är tänkt att solcellsparken ska kunna börja byggas 2025 och vara driftsatt 2026.
Carl-Magnus är privat mycket intresserad av solceller. Sedan tre år tillbaka har han solpaneler hemma på gården i Göteryd, och hans företag Carl-Magnus Entreprenad, som sysselsätter 15 man, har under våren investerat i solceller i en takanläggning med en kapacitet av 292 kw.
- Det blir en bra kalkyl, jag står för elen för hela firman. Det är fantastiskt att man kan ha nytta av solen som inte kostar något, menar han.
-
Nu funderar han på att hyra ut mer av sin skogsmark till anläggandet av en batteripark för att ett företag ska kunna lagra solenergi. Det ligger ett ställverk i närheten vilket är en fördel.

På en torvtäkt utanför Vislanda planeras också en stor solcellspark, på den 100 hektar stora Hästhagsmossen. Även den en aspirant på att vara Sveriges största. European Energy håller i detta projekt (som vi skrivit tidigare om i Business Kronoberg) och som skall ge 69 megaWatt.

I Alvesta planeras ytterliga två solcellsparker. En av Eco Energy World; ca 57 hektar stor i Benestad, i en skogsmark tre kilometer sydväst om tätorten, och en av Svea Solar, även den i Benestad, på 24 hektar betes- och åkermark.

På Vissle Myr mellan Ljungby och Älmhults kommuner finns ansökningar om en 495 hektar stor park.
Totalt har det kommit in ett trettiotal ansökningar till Länsstyrelsen Kronoberg om solcellsparker i Kronobergs län under 2022. Detta gör Kronoberg till det sjätte länet i landet där flesta ansökningar gjorts
Men miljökonsekvensbeskrivningar måste alltid gås igenom och diskuteras och det kan dröja länge innan beslut fattas om nya solcellsparker av denna storlek och dignitet.


Carl-Magnus entreprenadföretag har under våren investerat i solceller på företagstaket med en kapacitet av 292 kW. Foto: Privat.Kronoberg är ett populärt län att förlägga solcellsparker till. Arkivfoto: Thomas Edgren