BUSINESS 2022-11-8 KL. 12:10

Smart och innovativ automatisering

Av Thomas Edgren

Att skapa en demonstrationsmiljö och mötesplats för kunskapsöverföring mellan akademi, forskningsinstitut och SMF inom tillverkningsindustrin var målet för SMART-IAT. Ett projekt som drevs 2019 - 2021, tack vare 13,2 miljoner från Tillväxtverket.

Smart och innovativ automatisering
I labbet vid EPIC i Växjö finns utrustning för de företagare som kommer hit för utbildning. På bild lektor Jetro Pocorni och forskningsingenjör Osama Ziada som leder utbildningarna.

Nu fortsätter man att ta företagare till en demonstrationsmiljö för automatisering under uppföljande projektnamnet SMART-IAT 1.5.

SMART-IAT, Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin har varit ett projekt som Linnéuniversitetet drivit ihop med Campus Ljungby och Epic Innovation & Technology Center. Målgruppen har varit små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin där automatisering och robotisering förväntas ha stor påverkan på deras konkurrenskraft.

Vid Epic i Växjö har de projektansvariga byggt upp en fysisk laborationsmiljö med robotutrustning som använts vid demonstratorprojekt. Workshops har genomförts kring hur maskiner mår för att kunna förutsäga maskinens behov av underhåll och då förlänga dess livslängd.

- Förutom en fördel ur ett ekonomiskt perspektiv, bidrar en längre livslängd också positivt ur ett miljömässigt perspektiv, menar professor Lars Håkansson, Linnéuniversitetet.

- En effekt av projektet är att institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet har blivit en bättre part i kontakt med företag och har ökat sitt samarbete med andra ämnen inom universitetet, som datavetenskap och matematik och det gynnar också företagen, påpekar Lars.

Nu pågår alltså en fortsättning på projektet under namnet SMART-IAT 1,5
- Nu fokuserar vi på att få företag att komma till vårt labb med ”skarpa case” som de vill ha hjälp med och sätta in de resurser och kompentenser som LNU besitter från främst fakulteten Maskinteknik, beskriver Patrik E Perslow, projektledare vid Campus Ljungby.

Det är vid Epic Innovation & Technology Center på Campus i Växjö som labbmiljöerna är uppbyggda. Hit har personal från små- och medelstora företag i bland annat Ljungby kommit för att testa sina ideer och få hjälp med saker kring materialkunskap och underhåll.
- Vi har haft representanter från 10 – 15 tillverkningsföretag i år. Vi har kört en del halvdagar med inspirationsevent men vi har även skapat andra skräddarsydda lösningar, ett par timmar långa, fortsätter Patrik E Perslow.

- Vi åker även ut till företagare i Ljungby kommun som samlar relevant personal och får lista upp sina utmaningar och kommande behov. Forskare och professorer från Linnéuniversitet är med och styr upp. Bra fört de företagare som inte kan lämna sina verksamheter.

Patrik ser det som mycket viktigt att få till samarbeten mellan företag och akademi och att vara den förmedlande länken.
- Det finns stora kunskaper hos forskare. Men företagare kan ha svårt att hitta kanaler in och forskare har svårt att hitta kanaler ut till företag som har kompetensbehov!
”Nu fortsätter vi att skapa en demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin”, säger Patrik E Perslow, Campus Ljungby. Foto: Privat.