BUSINESS 2023-6-5 KL. 08:00

Sex av tio företag har gjort energikostnadsbesparande åtgärder

Av Thomas Edgren

Över 60 procent av företagen har genomfört energikostnadsbesparande åtgärder under en period av stigande elpriser. Hälften har bytt värmekälla och två av fem har sänkt värmen. Det visar en ny undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

Sex av tio företag har gjort energikostnadsbesparande åtgärder
Dessa energibesparande åtgärder har de företag som tillfrågats gjort. Skiss: Green Energy

Många av Sveriges företagare har fått ta till kraftfulla åtgärder det senaste året, då elpriserna rusat i höjden. I en enkätundersökning genomförd av elbolaget Nordic Green Energy svarar 61 procent att de genomfört energikostnadsbesparande åtgärder.
- Det senaste halvåret har vi sett en kraftig ökning av företagare som kontaktat oss för att få hjälp. De var oroliga inför vintern och hade frågor om allt från elavtal till energieffektivisering. Det finns en hel del åtgärder att vidta – det går att påverka elräkningen, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.

Utöver byte av värmekälla och justerade värmenivåer har företagen sett över sina maskinparker och bytt till energisnålare alternativ, isolerat lokalen och ändrat verksamhetens rutiner. En femtedel av företagen har också bytt elbolag.

- Genom att spara el, se över elavtalet, energieffektivisera och optimera verksamheten går det att få ner elräkningen. Det viktigaste är att göra ett aktivt val av elavtal. Väljer man ingenting hamnar man på ett anvisningsavtal vilket kan bli kostsamt. Nio procent av svenskarna ligger på anvisningsavtal, jag tror att många inte förstår hur viktigt det är att vara aktiv i det här läget, säger Björn Visell.


”Genom att spara el, se över elavtalet, energieffektivisera och optimera verksamheten går det att få ner elräkningen”, påpekar Björn Visell, Nordic Green Energy. Foto: Nordic Green Energy.


ENERGITIPS!
11 tips för att sänka elkostnaden för ditt företag:
• Se över företagets elavtal. Jämför de olika elhandelsbolagens priser.
• Sänk värmen i utvalda rum.
• Ny teknikutrustning drar ofta mindre el. Byt ut datorer, maskiner och övrig teknik.
• Se över din värmekälla. Värmepumpar som tar vara på värmen från vatten, luft, jord eller berg är fördelaktigt för miljö och ekonomi.
• Drar det från fönster och ytterdörrar? Täta springor med tätningslister.
• Se över lokalens isolering.
• Släck lamporna när du inte behöver dem. Använd timers.
• Byt ut glödlampor mot LED.
• Se över energiklassen på vitvaror.
• Om du har ett timprisavtal är det fördelaktigt att förbruka mer el på natten, då elpriset är lägre.
• Informera företagets anställda om elsparande