BUSINESS 2023-6-4 KL. 15:00

Se till att ha skyddat din produkt – innan du visar upp den!

Av Thomas Edgren

Det är viktigt för en företagare att skydda en ny framtagen produkt, både patentmässigt och designmässigt. Risken finns att någon annan tar idén innan du hinner börja produktionen.
- Visa aldrig upp resultatet av din nya produkt eller affärsidé innan du verkligen skyddat den, påpekar Viveka Anderberg.

Se till att ha skyddat din produkt – innan du visar upp den!
David Andersson, SwePart Transmission får hjälp med att skydda sitt firmanamn som varumärke först nu, efter 70 års verksamhet. Foto: Privat.

Hon är auktoriserat patentombud och sedan tio år tillbaka expert på frågor om patent vid Hansson Thyresson och påpekar att företagaren bör registrera en ny framtagen produkt så snabbt som möjligt, det vanliga är att man skjuter på det och istället koncentrerar sig på produktionen.
- Om man har visat upp sin produkt för någon, på en mässa eller via sin hemsida, kan man inte söka patent för den, då är den redan känd.
-
Det finns flera typer av skydd att ansöka om för sin produkt eller sitt varumärke; patent, designskydd och varumärkesskydd.
Patent är ett skydd för lösningen på ett tekniskt problem. Ensamrätt på produkten får man genom registrering efter granskning hos olika patentverk. För att vara patenterbar måste uppfinningen vara ny och innehålla mer än vad en teknisk kunnig person skulle göra för att lösa problemet.
- Produkten man vill registrera kan vara en prototyp eller bestå av en ritning med en beskrivning av hur den fungerar. Även om du söker patent är det inte säkert att du får det, någon annan kan ha patent på en liknande produkt. Man kan dock hindra ANDRA från att ta patent på just sin idé genom att låta idén bli allmänt tillgänglig. Men tänk på att få igenom ett patent kan vara en lång process; ett par år om man ansöker om ett svenskt patent, 3 -5 år om patentet ska gälla i hela Europa, menar Viveka Anderberg.
-
Ett designskydd används för att få ensamrätt på produktens utseende men inte funktionen eller den tekniska idén. En bra design kan innebära en god försäljning och därför är det viktigt att skydda den. En registrerad design kan vara en framgång när du förhandlar med investerare. För att kunna registreras måste formgivningen vara ny och ge ett annat helhetsintryck än andra kända formgivningar.
- Innan du lanserar din produkt kan vi ordna en nyhetsgranskning för att ta reda på om liknande lösningar redan finns allmänt tillgängliga, eller om du kan söka skydd för produkten. Vi kan också göra en s.k. freedom to operate-sökning som indikerar om du riskerar att göra intrång i någon annans rättigheter, förklarar Viveka.
-
Ett varumärkesskydd används för bland annat ord, figurer, slogans och förpackningsdesigner som skiljer ut produkter på marknaden. Ensamrätt får man genom registrering eller en omfattande användning så att märket blir välkänt. För att kunna registreras måste ordet eller figuren kunna fungera som ett egennamn eller signalera en identitet för den aktuella varan.

Viveka Anderberg är en av de som hjälper företagare och nyföretagare med denna typ av frågor och även tvister. Både för den om vill söka ett varumärkesskydd eller patent och för den som märker att någon annan producerar en liknande produkt som du har.
- Visst är det dyrt att ansöka om patent och andra skydd. Men vad kostar det dig inte om du förlorar rättigheten att producera och sälja din produkt eller måste ändra ditt varumärke och/eller firmanamn, påpekar hon.
-
Ofta försöker man få till en förlikning mellan två företag som ger ut liknande produkter, beroende på värdet av produkten och försäljningen. Det är sällan att det går så långt som till skadestånd.
- Vi upplyser företagarna, håller utbildning för nyföretagare och pratar om hur viktigt det är att hålla på sina rättigheter och att man skyddar sin produkt i uppstartskedet. Vi har både ingenjörer och jurister för att från olika håll kunna bedöma en produkts unikum.

En av de som Hansson Thyresson för närvarande hjälper med att skydda sitt företags firmanamn som varumärke är David Andersson, VD för SwePart Transmission i Liatorp. Ett företag som sysselsätter 270 personer, främst operatörer och montörer.
- SwePart är ett gammalt företag, det bildades 1949. Men vårt firmanamn har aldrig varumärkesskyddats, ingen har brytt sig om det under alla år, så det var verkligen hög tid nu. Vi jobbar mycket med transmissionsprodukter och kugghjul - vi konstruerar egna produkter och utvecklar vissa i samarbete med kunder. I takt med en ökad globalisering på marknaden, känns det mycket viktigt att ha sitt firmanamn skyddat som varumärke, liksom ha patent på produkterna, menar David.
- .
- Vi är noga med att patentskydda våra konstruktioner. Flera av dem går ut på världsmarknaden. Men det är viktigt att inte ha marknadsfört dem innan, det är kostsamt att ta fram en ny innovation – det tar några år så du behöver verkligen patentskydda dem för att allt utvecklingsarbete inte gjorts i onödan, menar David.
Runt omkring oss finns många unika saker som design- och patentskyddats. Visa aldrig upp din produkt eller affärsidé innan du skyddat den”, påpekar Viveka Anderberg, Hansson Thyresson. Foto: Thomas Edgren