BUSINESS 2022-11-8 KL. 10:10

Samarbete ska stärka företag i sydöst

Av Thomas Edgren

Fem science parks i sydöstra Sverige inleder nu ett samarbete för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Det är Kalmar Science Park, Växjö Linnæus Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, NetPort Science Park i Karlshamn och Krinova i Kristianstad.

Samarbete ska stärka företag i sydöst
Samarbete mellan science parks i sydöst. Jörgen Adolfsson (Blue Science Park), Fredrik Lindblad (Växjö Linnæus Science Park), Louise Östlund (Kalmar Science Park), Christian Nyhlén (Krinova), Kerstin Nensén (Netport Science Park). Foto: Science Park

Genom samarbetet kan parkerna med sina profilområden ge ett bättre erbjudande till regionens bolag inom digitalisering, e-handel, hälsa, livsmedel, marinteknik, skog och energi. Det betyder att företag – oavsett om de finns i Blekinge, Kronoberg, Skåne eller Kalmar län – får tillgång till fler insatser, utbildningar och seminarier. Detta inom fler spetsområden som på ett mer kvalificerat sätt kan stödja dem att utvecklas.

- Nu förändras omvärlden i ett snabbt tempo, där trender och innovationer påverkar vårt omgivande samhälle. Detta medför nya utmaningar för företagen då de behöver förhålla sig till de externa faktorerna som påverkar tillväxt och lönsamhet, säger Fredrik Lindblad, vd för Växjö Linnaeus Science Park.
-
- - Den gemensamma styrkan av våra science parker kommer att bidra till en ny innovationshöjd som stöttar utvecklingstakten hos sydöstra Sveriges företag.

Bakgrunden till samarbetet är att skapa förutsättningar att lösa de tillväxtutmaningar som näringslivet i sydöstra Sverige delar. Gemensamt vill parkerna skapa en attraktiv miljö där företag känner att de kan växa utan att behöva flytta till storstadsregioner.


FOTNOT

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och utgör en plattform för olika innovations- och utvecklingsprojekt. I Sverige finns det ett 60-tal science park-miljöer, de flesta med en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.