BUSINESS 2023-6-8 KL. 21:00

Sågverkskoncern vill elektrifiera alla sina transporter

Av Thomas Edgren

Södra har inlett en storsatsning på elektrifiering av verksamhetens transporter. I ett nytt projekt kommer möjligheten att framåt ha eldrivna lastbilar, truckar och lastmaskiner som bidrar till att minska föreningens fossila utsläpp utredas.

Sågverkskoncern vill elektrifiera alla sina transporter
Södra har inlett en storsatsning på elektrifiering av verksamhetens transporter. Foto: Södra

Södra är i dag nettoproducent av el och har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Ett steg i detta arbete är en elektrifiering av fordonsflottan. Sedan tidigare drivs delar av fordonsflottan på el, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Långasjö. Nu går detta arbete in i nästa fas och Södra inleder ett projekt om storskalig elektrifiering av interna och externa transporter.

Projektet omfattar elektrifiering av både timmer- och flislastbilar i Södras eget åkeri liksom transporterna inom industrin.
I projektet ingår också att utreda hur elektrifiering kan ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut för att skapa rätt förutsättningar för en storskalig elektrifiering.

Varje dag går 1000 tunga vägtransporter från Södras medlemmars skogar till industrin. Dessutom producerar industri på historiskt höga nivåer.
- Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, energichef och ansvarig för programmet Ett Fossilfritt Södra.
-
Närmast till hands ligger fortsatt elektrifiering av interna transporter, där en majoritet av Södras interna truckflotta ska ersättas med nästa generations eltruckar. För externa lastbilstransporter är tidshorisonten längre och innefattar fler aktörer.
-
För att elektrifieringen ska lyckas krävs också utbyggnad av laddinfrastruktur på såväl Södras egna enheter som över hela Götaland. Södras eget åkeri kommer vara drivande i utvecklingen tillsammans med strategiska partners. Projektet är en del av programmet Ett Fossilfritt Södra och kommer pågå till och med 2025. Därefter är ambitionen att kunna driva omställningen i linjeverksamheten.
- Vi är i dag en nettoproducent av el, vilket innebär att vi kommer kunna bli självförsörjande på fossilfri el till våra transporter. Det är ett långsiktigt och högt ställt mål. Det kommer kräva ett systemskifte av infrastruktur, fordon och energitillförsel. Detta är en stor utmaning och det krävs att alla aktörer jobbar tillsammans för att lyckas skapa rätt förutsättningar, säger Henrik Brodin.
-