BUSINESS 2022-12-2 KL. 21:10

Saab får uppdrag att livstidsförlänga minröjningsfartyg

Av Thomas Edgren

Saab har tecknat avtal med FMV om livstidsförlängning av två minröjningsfartyg av Koster-klass. Ordervärdet är 350 miljoner SEK. Kontraktet innefattar även optioner för FMV att beställa åtgärder för de resterande tre fartygen i Koster-klassen. Det totala värdet för optionerna är 270 miljoner SEK.

Saab får uppdrag att livstidsförlänga minröjningsfartyg
Saab har tecknat avtal med FMV om livstidsförlängning av två minröjningsfartyg av Koster-klass. Foto: Saab

Kontraktet med FMV innebär att Saab ska genomföra livstidsförlängning av två minröjningsfartyg av Koster-klass. Moderniseringen innebär ett utbyte av system för livstidsförlängning och förmågehöjning för att fartygen fortsatt ska vara operationella. I arbetet ingår bland annat ny navigationsradaranläggning och förbättrade förmågor kopplat till ledningssystem och ytsensorer.

- Minröjningsfartygen utgör en viktig förmåga för Sverige och för att skydda Östersjön. Kontraktet innebär att fartygens fortsatta tillgänglighet säkerställs och är ett kvitto på Saabs kompetens att modifiera och utveckla förmågor på befintliga plattformar, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Kockums.

Minröjningsfartygens huvudsakliga uppgifter är sjöminröjning, ubåtsjakt och sjöövervakning. Vid ubåtsjakt kan fartygen bland annat göra insatser med minor, sjunkbomber och granater.

Ursprungligen betecknades minröjningsfartygen som Landsorts-klass, men i samband med att fem av fartygen halvtidsmodifierades från 2009 döptes klassen om till Koster-klass, samtidigt som fartygen fick utökade förmågor med till exempel fjärrstyrda undervattensfarkoster.