BUSINESS 2023-6-1 KL. 08:00

Riskera inte bli bortautomatiserad – samarbeta med robotarna

Av Thomas Edgren

En del jobb försvinner när robotar och artificiell intelligens, AI, kliver in på arbetsmarknaden. Men då uppstår nya yrken och roller där man lär sig samarbeta med dem. Här ger Arbetsförmedlingen några tips och saker att fundera på för att säkra din jobbframtid.

Riskera inte bli bortautomatiserad – samarbeta med robotarna
I takt med utvecklingen behövs fler personer som skapar, utvecklar och lär upp robotar och smarta it-system. Foto: Arbetsförmedlingen

I takt med utvecklingen behövs fler som skapar, utvecklar, underhåller och lär upp robotar och smarta it-system. Inom vissa yrken samarbetar vi redan med AI och robotar och mer lär det bli. Robotar kan helt ta över eller underlätta en del av arbetsmomenten inom det du jobbar med.

För att vara en bra kollega är det bra att kunna manövrera och ta hand om roboten eller AI -systemet, men även att lägga krut på det andra du får mer tid över för. Att till exempel som butikspersonal plocka upp, planera och beställa varor till butiken och hjälpa kunderna i stället för att sitta i kassan. Eller att som HR-anställd administrera och planera en riktigt bra konferensdag istället för att arbeta med kontorspersonalens semesteransökningar när ett nytt AI-system sköter det.

Robotar och AI-system processar ofantliga mängder information och löser problem snabbt inom vissa ramar ännu så länge. Lika långt har robotar inte kommit när det gäller att tänka utanför boxen, associera fritt och hitta innovativa lösningar. Att vara kreativ blir alltmer värdefullt. Kreativitet kan också handla om förmågan att argumentera, förhandla, övertyga, leda och fatta beslut.
Ett annat sätt att vara påhittig kan vara hur du använder den nya tekniken som verktyg i ditt jobb.

Robotar kan i dag serva oss, utbilda oss och kommunicera med oss till den grad att apparaten kan kännas som en riktig kompis av kött och blod. Men de är än så länge inte ikapp med det forskarna kallar social intelligens. De behärskar inte empati, har svårt att läsa av sociala situationer och har begränsningar i att interagera.
Det blir svårare att bara stanna vid kunskapen du fick när du utbildade dig till ett yrke. För att inte hamna på efterkälken och vara efterfrågad på arbetsmarknaden över tid menar experter att det krävs ett livslångt lärande. Våra förmågor och kompetens är som de är, AI:s förmågor utvecklas hela tiden. Då gäller det att som människa uppdatera och utbilda sig för att hänga med.

Vill du undvika att bli bortautomatiserad gäller det att hitta utmanarens styrkor och svagheter. Det finns fler och fler områden där robotarna är snabbare, effektivare och billigare än människor. Men det finns också områden där de går bet och som istället kan vara din jobböppning.
Automatisering skapar också nya roller och arbetsuppgifter. Det kan visa sig att tekniken både kan ta över dina uppgifter och bli din kollega.