BUSINESS 2022-11-6 KL. 12:10

Ranking Lokalt Företagsklimat

Av Thomas Edgren

I Kronobergs län har 871 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Svaren gör att länet hamnar på plats sju av landets 21 län.

Ranking Lokalt Företagsklimat
Så placerar sig Kronobergs kommuner i inbördes ranking. Skiss: Svenskt Näringsliv.

Resultaten i enkäten Lokalt Företagsklimat Kronoberg ligger till grund för rankingen av företagsklimatet i de olika kommunerna. Ett gott företagsklimat är avgörande för tillväxten och utvecklingen av välfärden. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.

I Kronoberg är spridningen stor på placeringarna i rankingen. Markaryd stiger en placering till plats 13 medan Älmhult tappar 35 placeringar och landar så långt ned som på 261 plats. Av länets åtta kommuner stiger fyra medan fyra tappar placeringar.

Alvestas fina utveckling håller i sig och klättrar 42 placeringar till länets andra plats och är den kommun som haft bäst utveckling de senaste fem åren.
- Ett gott företagsklimat är ingen quick-fix utan resultatet av ett långsiktigt arbete som bygger på tydliga mål och fokus på god dialog. Målsättning, ledning och förståelse för företagens vardag är parametrar som kommunen äger själv och kan påverka. Har man fokus på det så kan man utveckla företagsklimatet i positiv riktning, säger Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved.

På plats tre kommer Ljungby som stiger 18 placeringar till plats 70. Även Uppvidinge klättrar och tar ett rejält kliv framåt med 56 placeringar till plats 115.

Övriga kommuner backar i rankingen, Växjö visserligen bara med 8 placeringar till plats 92 men är nu en bra bit efter toppnoteringen 2016 då kommunen placerade sig på plats 13. Mjuka frågor som dialog och attityder får låga betyg och är parametrar som faller rejält.

Totalt sett placerar sig Kronoberg som län på en sjundeplats av 21 län, med ett genomsnittsbetyg 134. Bästa snittet har Jönköpings län med ett snitt på 78.

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland och på andra plats kommer Staffanstorp, följt av Solna. FAKTA OM RANKINGEN 

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.