BUSINESS 2023-6-7 KL. 12:00

Prisad företagarförening:

Av Thomas Edgren

Älmeboda utvecklings- och företagarförening har jobbat extra aktivt för att främja företagsamheten och attraktionsförmågan för bygden. Tack vare detta prisades föreningen av Länsstyrelsen Kronoberg, Almi Företagspartner, Företagarna, LRF Sydost och Leader Linné Småland vid senaste Kugghjulsgalan.

Prisad företagarförening:
”Vi har varit drivna och inte varit rädda för att utveckla saker här i föreningen. Det är lätt att man fastnar i samma hjulspår på en ort”, menar Henrik Nilsson, som är ansiktet utåt. Foto: Thomas Edgren

- Vi har varit drivna och inte varit rädda för att utveckla saker här i föreningen. Det är lätt att man fastnar i samma hjulspår på en ort men det måste hända saker, både inom företagen och på orten. Man måste synas, påtalar Henrik Nilsson, som är ansiktet utåt.
-
- - Vi har många enmansföretag här i bygden, liksom skogsägare och lantbrukare. Nu är vi en bit över 100 medlemmar och ett 60-tal företagare i föreningen. Vi gjorde en nystart efter pandemin och har fått 10 nya företagsmedlemmar de senaste åren, berättar Henrik.
-
Han menar att det går att påverka saker i en bygd och tillsammans dra igång projekt. Även om man, som Älmeboda utvecklings- och företagarförening, är en ideell förening och inte har något vinstintresse.

- Varje krona som eventuellt blir över återinvesteras i föreningens arbete. Det vi gör för bygden och näringslivet skapar intresse för Älmeboda- Rävemålaområdet och innebär att företagare vill verka här, folk bosätta sig här, huspriserna kan hållas uppe och att det finns fortsatt underlag för en affär, menar Henrik, till vardags lärare och tidigare bankman vid den lokala sparbanken.

Ett av de projekt som föreningens medlemmar sysslat med är att förbättra skolans lokaler vilket har gjort att elevantalet fördubblats de senaste fem åren.
Ett annat projekt var köpet av en fastighet med marklägenheter, renovera det och som hyresvärd hyra ut 12 lägenheter. De flesta hyrs ut enligt gängse regler men vid ett par tillfällen har de lyckats med korttidsuthyrning för vårdpersonal som behövs på orten.

Ett tredje och minst lika viktigt projekt har varit att renovera och få igång restaurangverksamheten i fastigheten vid rondellen vid väg 120 och 122. Föreningen äger nu fastigheten och sedan påsken 2022 är serveringen är igång med Martina Sanden som ansvarig under namnet Rävemålet 2.0 och där även skolmaten tillagas.
Det senaste som hänt är uppförandet av en paddelbana nära skolan, klar i höstas. Vid sidan om det driver föreningen ett gym.

- Vi har gott om lokala hantverkare i föreningen, och de har lagt många timmar på renoveringarna i bygden. Tack vare att alla är måna om att locka både arbetskraft och boende hit, har de tillfälliga projekten funkat bra, menar Henrik.

Vad händer under 2023?
- Det har hänt så mycket på kort tid med våra satsningar, så nu går vi mer in i förvaltningsfasen och avvaktar fler projekt. Det tar tid för alla att engagera sig, så det dröjer nog tills vi väljer att göra något nytt stort. Fast att flytta affären ut till rondellen är något som vi ständigt funderar på. Det skulle innebära ett större kundunderlag från förbipasserande bilister, tror Henrik.
-
Och så har föreningen försökt att nysta i möjligheterna att investera i en snabbladdare för elbilar. Det är dock komplicerat och kostsamt. För att få bidrag via klimatklivet måste man sätta upp två snabbladdare, vilka kostar runt en miljon kronor/styck, exklusive kabeldragning och grävning.
- Vi har dock fått bidrag till två andra normala elbilsladdare från Jan & Erlands stiftelse i Uppvidinge (se annan artikel), något vi satte upp förra året. Men det tar ju några timmar att ladda el bil i dessa.
-
En positiv sak med engagemanget i Älmeboda utvecklings- och företagarförening är att andra företagar- och byaföreningar uppmärksammat hur man hållit ihop och har hört av sig om tips.

Magnus Fyhr, Älmeboda Maskinservice, som sysselsätter tio man, är en av bygdens företagare.
- De flesta orter ”går åt fel håll” inom näringslivet och det är något som måste vända. Här driver vi fram en utveckling av orten. Då måste man göra mycket själv, mycket går ut på att det sköts idéellt, säger han.

Han känner att man har ett bra samarbete mellan föreningarna.
- Satsningen på bygden gör den attraktiv och kan resultera i att vi småföretagare kan fortsätta med våra verksamheter här; en attraktiv bygd lockar folk att bosätta sig här och kanske bli framtida arbetskraft även om arbetstillfällena inte är så många här ute.
- Och de som bor här är ju i behov av hantverkare, så det gynnar oss inom näringslivet. Att resa långt och ta uppdrag kostar ju en del. Ungdomarna kanske vill stanna kvar i byn när de utbildat sig på andra håll eller komma tillbaka efter att ha bott och jobbat på annat håll, menar Magnus Fyhr.Tack vare Jan & Erlands stiftelse, har två elbilsladdare kunnat sättas upp i bygden. Foto: Thomas Edgren”De flesta orter ”går åt fel håll” inom näringslivet och det är något som måste vända. Här driver vi fram en utveckling av orten”, säger Magnus Fyhr, företagare i Älmeboda. Foto: Thomas Edgren


FAKTA
I Älmeboda utvecklings- och företagarförening ingår fyra bolag: