BUSINESS 2022-11-7 KL. 18:10

Positivt för Alvestas näringsliv

Av Thomas Edgren

Ola Agermark, näringslivsansvarig i Alvesta ser positivt på att både riksväg 23 och riksväg 25 förbättras (se separat artikel), vilka båda är betydelsefulla vägar för näringslivet i Alvesta kommun.

Positivt för Alvestas näringsliv
Vid riksväg 25 är Ola Agermark nöjd med att det blir ”2+1” på sträckan mellan Sjöatorp och Alvesta väst samt en planskild korsning in mot Orrakullens industriområde.

- All förbättrad infrastruktur är bra för vårt näringsliv. Säkrare vägar är nummer ett för alla transporter till våra företag och det är viktigt att de enkelt kan transportera gods till och från sina kunder i regionen och förse dem med material, menar han.
-
Vägförbättringarna underlättar och främjar även arbetsmarknaden i kommunen.
- Genom att förkorta restiderna binder man ihop arbetsmarknaden i regionen på ett bättre sätt, det blir lättare för våra företag att få kompetent arbetskraft genom att de snabbare kan pendla in från andra orter tack vare bra vägar.

Även ur säkerhetsaspekt är Ola glad över att det nu blir en separat väg och bro över riksväg 25 vid Orrakullens infart till Alvesta. Här har det skett en del trafikolyckor de senaste åren.
- Detta har legat i pipelinen under många år och varit ett önskemål mot Trafikverket och som till sist kom med i deras infrastrukturplan. Nu ser vi med spänning fram emot resultatet i slutet av året, menar han.

Vid riksväg 23 är Ola nöjd över att det nu blir en ”2+1-väg” hela vägen mellan Huseby och Marklanda, och ”2+1” på väg 25 mellan Sjöatorp och Alvesta väst.

- Nu jobbar vi med en framtidsvision att få en bättre genomfart för den tunga trafiken som nu tar väg 126 genom Alvesta centrum. Vi vill försöka undvika att den passerar genom centrum. Så fortsätter vi att se till att vi har ledig industrimark för företag som vill etablera sig i kommunen.”Genom att förkorta restiderna binder man ihop arbetsmarknaden i regionen på ett bättre sätt, det blir lättare för våra företag att få kompetent arbetskraft”, menar Ola Agermark, näringslivsansvarig. Foto: Maria Lindberg