BUSINESS 2022-11-5 KL. 18:10

Obemannade butiker - framtiden för oss?

Av Thomas Edgren

För snart ett år sedan öppnade den första obemannade butiken i Kronobergs län. Idén till detta kommer från Einar Food som tror på obemannat som ett sätt att ge kronobergarna en möjlighet att handla dygnet runt.

Obemannade butiker - framtiden för oss?
"Det är fortfarande tidigt i utvecklingsfasen för obemannade butiker, men vi tror på denna affärsidé", menar Oskar Wijk, Einar Food.

- Man kommer in i butiken genom att logga in med sitt bank-id. Sedan kan man plocka åt sig de livsmedel och drycker man vill, skanna i en scanner och betala via swish eller kort innan man går ut från lokalen, visar Oskar Wijk, som är ansvarig för Einar Food.
-
Han ser att det finns ett behov av att kunna handla "nattamat" på andra tider på dygnet än de traditionella. Jobbar man skift, börjar sitt jobb väldigt tidigt eller är student och sitter och pluggar för sin tenta, kan det behövas påfyllning av någon maträtt eller färdig macka sent inpå nattkröken.

- Det är fortfarande tidigt i utvecklandet av obemannade butiker. Vi har haft vår butik på två platser i Växjö nu för att kartlägga människors köpvanor. Vi kan se hur dags folk loggar in och vad de främst köper och göra en statistik över det. Då kan vi se vilken typ av produkter som vi bör ha i butikerna, förklarar Oskar.
-
Det är lokala livsmedelsproducenten Kallskänksgourmé som tillverkar de färdigrätter och smörgåsar som säljs, ett bolag som ingår i samma koncern som Einar Food, vilket gör dem som en naturlig leverantör och en enkel väg att leverera dessa produkter.

Man ser olika möjligheter för placeringen av de obemannade butikerna; på platser i större orter med hög rotation av människor eller som försäljningsställe för basvaror i glesbygd, där byns gamla butik avvecklats av lönsamhetsskäl. Placering nära idrottsarenor där träning sker regelbundet är också en tanke.
- Föreningarna slipper att ha en kiosk igång eller avsätta personer som säljer mellanmål - vi kan fylla den funktionen där, menar Oskar.
Så nämner han att ett samarbete med byalag eller hembygdsföreningar lättare skulle kunna utmynna i skötsel och påfyllning av varor i butikerna.

Tack vare att studier inom kort kommer att visa vilka produkter som säljs mest, kan Einar Food anpassa sortimentet utifrån behovet och minska svinnet av sådant som inte säljs.

Finns det inte risk att kunderna tar varor och sticker utan att betala för sig?
- Det blir lite svårt, vi har kameraövervakning i butiken. Dessutom loggar du in med ditt bank-id så vi vet ju vem som varit i butiken vid det aktuella klockslaget. I en vanlig butik kan du ta varor utan att personalen vet vem du är, påtalar Oskar.
-
En mindre variant av obemannad butik som Einar Food också har på gång och nu testar i ett kontorshotell, är en kyldisk som kan placeras ute på industrier och företag. Den kan fyllas med färdigrätter eller mackor och bli ett bra alternativ för anställda med lokalproducerad lunchmat från Kallskänksgourmet.

- Utmaningen för oss blir nu att bryta det traditionella mönstret med att handla i bemannade butiker och våga testa detta nya sätt. Detta är väldigt nytt för de flesta.
Man loggar in och betalar sina varor via sitt bank-id och swish.Så ser den ut, den första obemannade butiken i Kronobergs län.