BUSINESS 2022-11-9 KL. 12:10

Ny vindkraftpark utanför Ryd

Av Thomas Edgren

Intresset från länets företagare för förnybar energi är stort. Ett led i detta är en ny vindkraftpark med åtta turbiner som håller på att färdigställas utanför Ryd. Danska European Energy håller i projektet.

Ny vindkraftpark utanför Ryd
”Vi vill utnyttja utrymmet mellan vindkraftverken som en plats att sätta solpaneler på. Dessa två energislag kan komplettera varandra”, säger Peter Braun, Sverigechef vid danska European Energy. Foto: Privat

I Skåramåla nära bilkyrkogården Kyrkö mosse, planeras en vindkraftpark med åtta turbiner med en total kapacitet av 48 Megawatt. De 180 meter höga vindkrafttornen kommer att sättas upp i slutet av året och tas i drift under 2023. Här kan det på sikt komma att bli en för Sverige unik kombination av vindkraft och solpaneler.

- Om vår tillståndsansökan går igenom, tänker vi utnyttja utrymmet mellan vindkraftverken som en plats att sätta solpaneler på. Dessa två energislag kan komplettera varandra; solenergin kan tas tillvara på dagarna och vindenergin kan vi ju få nytta av hela dygnet. Vi kan använda samma nätanslutning för båda projekten, något som blir unikt i Sverige, menar Peter Braun, Sverigechef vid danska European Energy.
-
Enligt honom finns det framtida planer på fler etableringar inom både sol- och vindkraft i Sverige från företagets sida. Vi har tidigare skrivit om företagets planerade solcellspark i Hästhagsmossen utanför Vislanda – en park som kommer att generera 77 gigawatt i årlig produktion, vilket motsvarar ungefär 15 000 hushålls årskonsumtion av el, och ha 127 000 markbaserade paneler.Nära Kyrkö mosse utanför Ryd planeras en ny vindkraftspark till nästa år. De 180 meter höga vindkrafttornen kommer att sättas upp i slutet av året.