BUSINESS 2023-6-6 KL. 15:00

Minska ditt företags energiförbrukning

Av Thomas Edgren

Varför ska vi som företag energieffektivisera? Finns det mer än bara en ekonomisk effekt? Det pratade Johan Milton, gruppchef och energirådgivare vid Energikontor Sydost om vid Framtidsdagen i Växjö.

Minska ditt företags energiförbrukning
2020 installerade GEHAB ett nytt styrsystem för en halv miljon kronor, en investering man nu tjänat in i minskad energiförbrukning från 560 000 kWh ned till 360 000 kWh. Foto: GEHAB

- Den främsta anledningen till att företag energieffektiviserar är förstås av ekonomiska skäl. Men minskad energiförbrukning leder även till minskade CO2 utsläpp och bra klimatnytta. När man börjar energieffektivisera måste man först få koll på sin energiförbrukning och vilka faktorer som påverkar den, menar Johan Milton.
-
- Det finns en hel del information på nätet om hur man går till väga med en energikartläggning. Eller så kan man som företagare anlita en konsult, installatör eller oss på Energikontor Sydost för att få rådgivning. Vår erfarenhet är att många små och medelstora företag behöver hjälp för att komma igång med en energikartläggning, säger Johan.

Han tipsar om att saker som du som företagare själv enkelt kan börja studera är att se över driftstider på ventilation, belysning och maskiner i tillverkningen. Att ta bort onödig energianvändning.
- I regel är det är bara några timmars jobb med att kartlägga detta och vinsterna är ofta stora. Många underskattar ofta vad de själva med relativt enkla åtgärder kan göra, menar Johan.

I det långsiktiga energieffektiviseringsarbetet rekommenderar han att man ska ha bra koll på sin underhållsplan och göra så kallade livscykelanalyser, som inkluderar energi- och underhållskostnader, när man ska göra investeringar. Annars riskerar man att missa lönsamma investeringar.

Ett av de företag som jobbat aktivt för att se över sin energiförbrukning är GEHAB i Alvesta. En leverantör av fordonspåbyggnader inom bygg- och anläggningsindustrin i Sverige. Redan 1998 var de ISO-certifierade – långt innan tankarna på att spara energi hamnade i fokus inom näringslivet.
Då hade GEHAB lokaler på 4 000 kvm – idag har lokalytan växt till 10 000 kvm och man har lyckats hålla samma elanvändning.
- Vi kompletterade tidigt med bergvärme, och har senare förbättrat och uppdaterat den så att förbrukningen sjunkit ned till 600 kW istället för som tidigare 1300 kW, berättar GEHABs Monica Sundell.
1998 gjorde GEHAB av med 967 0000 kWh i elförbrukning. 2022 hade man tack vare olika åtgärder kommit ned på 937 000 kWh. Fjärrvärmen har minskats ned från 1 260 000 kWh 2013 till 513 000 kWh, tack vare förbättring av bergvärmeanläggningen och komplettering med en kondensorfläkt.
-
- 2020 installerade vi ett nytt styrsystem för en halv miljon kronor, en investering vi nu tjänat in i minskad energiförbrukning. Vi kunde minskade elförbrukningen ytterligare från 560 000 kWh ned till 360 000 kWh.

GEHAB anslöt sig nämligen till EE-net energiprojekt som drivs av Energikontor Sydost, Länsstyrelsen och Region Kronoberg och gjorde en energikartläggning med extra hjälp av konsulter.

I nya styrsystemet kan de få ut vad företagets olika maskiner förbrukar och de kan se vad fastigheten förbrukar i uppvärmning.
Det första halvåret minskade GEHAB fjärrvärmeförbrukning 50 procent och kostnaden för fjärrvärmen är i dag 63 öre/kWh.
Ett bra tips Monica ger är att ”gå en kvällsrunda” och se vilka maskiner som står på när ingen i fabriken jobbar. Hon känner att man nu har energispartänket i hela organisationen – det blir en vana för de anställda att de stänger av sina maskiner och släcker ned efter sig.
-
- Jag tycker inte att det var så mycket extra jobb med att göra en energikartläggning. En bra konsult är ganska självgående, de vet var man skall sätta mätarna. Dock vet du ju som företagare på vilka ställen och vilka maskiner som brukar dra extra mycket el, förutom den vanliga elen och ventilationen, så det är bra om även du är engagerad i kartläggningen. När den stora kartläggningen är avklarad kan man ju sedan titta på mer specifika saker i verksamheten, menar Monica Sundell.


”Många företagare underskattar ofta vad de själva med relativt enkla åtgärder kan göra”, menar energirådgivare Johan Milton. Foto: Energikontor SydostEtt bra tips Monica Sundell ger är att ”gå en kvällsrunda” och se vilka maskiner som står på när ingen i fabriken jobbar. Foto: Thomas Edgren