BUSINESS 2022-11-5 KL. 12:10

Medarbetarägande - bra alternativ till försäljning

Av Thomas Edgren

Ett av de få företag som drivs kooperativt är Ljuders Nickelsilfverfabrik i Hovmantorp. Här fattar alla elva anställda gemensamma beslut. Idag sysslar företaget med skärande bearbetning i gjutgods och från stång som ren legotillverkning.
- Vi får en "vi-känsla" i företaget tack vare att vi gemensamt äger det, menar VD Sven Johansson.

Medarbetarägande - bra alternativ till försäljning
Sven Johansson och Kent Granqvist vid en av de senare investeringarna; en fleroperations CNC-fräs. I bakgrunden operatör Fredrik Eliasson. Foto: Thomas Edgren

Ursprunget till medarbetarägandet var att tidigare ägare 1979 ville sälja bolaget Ljuders Nickelsilfverfabrik av åldersskäl. 36 personer av bolagets då 42 anställda, beslöt då att gå ihop för att ta över bolaget och driva det som ett kooperativt aktiebolag. Kostnaden som de anställda gick in med var 24 000 kronor per person. Tack vare bra kontakter med banken gjordes en plan där det drogs pengar varje månad för avbetalning för ägandeskapet.

- Det fanns en stor risk att bolaget skulle läggas ned annars, eller att den enda intressent som var spekulant på företaget skulle köpa det för att sedan flytta och integrera verksamheten med deras egen på en annan ort, minns Kent Granqvist, som var med då och fortfarande jobbar och är delägare i bolaget.
-
Idag har personalen sjunkit till elva anställda på grund av automatisering. Samtliga 11 är delägare i bolaget och med i styrelsen och kan säga sitt vid varje beslut när det till exempel gäller saker som att investera i nya maskiner.
- Vi är inte fler än att vi kan ta ett beslut på en kafferast, menar Kent.

- Jag tycker att det känns spännande och intressant att driva bolaget så här. Vi har en "vi-känsla"; de investeringar vi gör, gör vi för OSS, säger Sven Johansson.

- Många har nog drömt om att vara egen företagare och att vakna upp på morgonen och gå till sitt företag. Här är vi alla egenföretagare, konstaterar Sven.
-
När det är dags för en nyanställning, får den nyanställde efter sex månader frågan om han eller hon vill bli delägare. Hittills är det inte någon som sagt nej. Idag går man in med 65 000 kronor i andel, pengar som man får tillbaka när man slutar på företaget.

Idag sysslar Ljuders med ren legotillverkning, bland annat åt Volvo Penta, Getinge Disinfection och Xylem. Omsättningen låg 2021 på drygt 42 miljoner kronor.

- Vi har klarat hyfsat oss bra under pandemin och nu under kriget i Ukraina. Vårt stångmaterial kommer från verk i Europa så det har blivit lite kärvare att få fram råvara; vi haft fått göra större beställningar av den rostfria stången varje gång för att garanterat ha i lager, menar Sven Johansson.
-
Senaste investeringen är en fleroperations CNC-svarv som sattes in i våras. En kostnad på 3,6 miljoner. I februari kommer ytterligare en bearbetningsmaskin att levereras.

- Det gäller att investera rätt och kunna ställa upp om arbetstiderna skulle skifta med anledning av kort framförhållning. Konkurrensen hos oss legotillverkare är stor och "det finns alltid någon annan som kan göra det vi gör", om vi tackar nej till ett uppdrag. Men som delägare har vi alla lättare att lösa ett uppdrag eftersom vi jobbar för vårt eget bästa, påpekar Sven Johansson."Vi har en "vi-känsla"; de investeringar vi gör, gör vi för OSS", menar Sven Johansson, VD. Foto: Thomas Edgren