BUSINESS 2023-6-3 KL. 08:00

Laddinfrastrukturen måste bli bättre

Av Thomas Edgren

Det är nästan dubbelt så svårt att hitta en publik laddplats till sin elbil i en pendlingskommun som i landet som helhet. Bäst i Kronobergs län är Markaryd med hela 3,05 laddpunkter per invånare.

Laddinfrastrukturen måste bli bättre
I våras släpptes Gröna Mobilister rapporten "Laddning på väg 2023", vilken visar att det finns något fler laddpunkter per laddbar bil på landsbygden än i urbana områden. Foto: Thomas Edgren

Gröna Mobilister är i färd med att analysera laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv med hjälp av data från Power Circles statistiktjänst ELIS. I våras släpptes rapporten Laddning på väg 2023.
Utbyggnaden går snabbt på många håll, men bara 52 av 290 kommuner uppnår EU:s mål om minst en laddpunkt per tio laddbara fordon. På länsnivå uppnås målet bara i Jämtland och på Gotland. I Sverige som helhet finns ungefär en laddpunkt per 25 laddbara fordon.

Generellt sett finns något fler laddpunkter per laddbar bil på landsbygden än i urbana områden, vilket till stor del kan förklaras av att försäljningen av laddbara fordon släpar efter på landsbygden.
Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson är oroad över att vi inte är i närheten av EU:s mål om en laddpunkt per tio laddbara fordon, och över de stora skillnaderna runt om i landet:
– De senaste åren har antalet laddpunkter ökat i accelererande takt, liksom antalet laddbara fordon. Men nu bromsar försäljningen av elbilar tvärt, sedan bonusdelen av bonus/malus-systemet tagits bort. Jag hoppas att det inte innebär att utbyggnaden av laddinfrastrukturen också bromsar in.

Utbyggnaden går extra trögt i pendlingskommunerna. Här finns endast cirka en laddpunkt per 1 000 invånare, att jämföra med 1,7 i riket som helhet.
Antalet laddpunkter per laddbart fordon (CPEV) är bara 0,02 i pendlingskommuner nära storstäder. Detta ska jämföras med det nationella genomsnittet 0,04.

- Vårt näringsliv är med och är aktiva i omställningen till grön energi. De närmaste åren kan vi förvänta oss en stor expansion av el-laddning för personbilar och el-lastbilar, kommenterar John Karlsson, näringslivschef i Markaryds kommun.
Markaryds kommun har enligt flera av de företag som kommunen har kontakt med utvecklats till en strategisk el-hubb. Man för idag samtal med elföretag, de som vill bygga elstolpar och tillverkare av el-lastbilar.
- Vi upplever därmed en positiv utveckling på omställningen till grön energi och ser fram emot de kommande åren då våra el-hubbar kommer att utvecklas i kommunen, menar John Karlsson.
-
– Bristen på laddplatser i pendlingskommuner behöver inte vara något problem då laddbara fordon i sovstäder främst laddas hemma på natten, säger Victor Bärring, projektledare på Gröna Mobilister.
- Men hur går det för dem som inte har ett eget hus att ladda i?
– I många pendlingskommuner finns stora områden med flerfamiljshus. Här måste behovet av publik destinationsladdning analyseras i detalj, annars riskerar vi att tappa bort stora befolkningsgrupper i elektrifieringen, menar Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson.Näringslivschef John Karlsson och kommunalråd Bengt Germundsson (KD); Markaryd kommun är glada över den kommande expansionen av elbilsladdare i Markaryd. Foto: Markaryds kommun


Fakta:
Antalet laddpunkter per 1 000 invånare i Kronobergs kommuner:
Växjö: 1,23
Alvesta: 0,79
Älmhult: 0,39
Ljungby: 2,74
Markaryd: 3,05
Lessebo: 1,53
Uppvidinge: 0,21
Tingsryd: 0,98

Källa: Power Circles statistiktjänst ELIS och SCB