BUSINESS 2023-6-4 KL. 12:00

Kommunhuset – viktigt ansikte utåt (?)

Av Thomas Edgren

Hur ser skicket på kommunhusen ut i länet? Ett kommunhus är ju ansiktet utåt mot alla besökande näringslivsrepresentanter så det är viktigt att det ger ett bra intryck. Eller inte? Vi kollade runt bland kommunhus och hörde med några näringslivschefer.

Kommunhuset – viktigt ansikte utåt (?)
Ljungby kommunhus

I Alvesta planeras det nu att bygga om kommunhuset med ny fasad så att ett kontaktcenter får en mer framträdande roll och blir mer lättillgängligt via en egen ingång i en låg byggnad. Samtidigt görs kommunhuset säkrare och tryggare för medarbetarna. Projektet beräknas kosta 7,7 miljoner kronor.
- En trevlig miljö höjer alltid intrycket för Alvesta centrum, så även ett fint kommunhus. Men det allra viktigaste är ju innehållet, inte ytan, hur bra vi jobbar mot näringslivet och att vi presterar och möter företagen på rätt sätt, menar Ola Agermark, näringslivsansvarig i Alvesta kommun.

Ett förfrågningsunderlag skickades ut i april för att handla upp entreprenörer för ombyggnationen, och man hoppas kunna komma igång snabbt.
- Målet är att sätta igång direkt efter sommaren och att ombyggnaden kan stå klar till jul, men vi får se, säger August Nordmark, produktionsledare hos fastighetsägaren Allbohus.

Han berättar att den nya lösningen innebär att en större entré byggs i hörnet mot järnvägsstationen. Det skapas ett större ”frontoffice” med en disk som bemannas av två personer och så blir det ett ”backoffice” med fyra personer.
- Och så några mötesrum som vi placerar här på entréplan. Detta nya kontaktcenter skall bli mycket större än det trånga utrymmet som vi har nu. Samtidigt blir det bättre säkerhetsmässigt.
-
Senaste förändringen för kommunhuset var en satsning på en ny typ av solavskärmare med solceller på som gjordes 2015. Priset var 1,6 miljoner kronor och de beräknas vara betalda på tio år. De ingår i ett svenskt forskningsprojekt där Chalmers, Lunds universitet och Energimyndigheten ska studera resultatet.

I Markaryd har man ett kommunhus som byggdes i samband med kommunsammanslagningen 1971. Under senare delen av 1980-talet byggdes den gula delen av byggnaden och anslöts till den röda byggnaden via en glasgång. Under de två senaste åren har fastigheten renoverats invändigt. En viktig byggnad men man ser gärna att personal är på plats även i småorterna.


- Vi skapade ett servicekontor i Strömnäsbruk för bara ett par år sedan och vi tycker det är viktigt att våra representanter finns på flera platser i kommunen istället för att samla alla i ett hus, menar John Karlsson, näringslivschef.
-
- Både medborgare och det lokala näringslivet ska ha möjligheten att lätt kunna träffa oss. Förr fanns det flera medborgarkontor i kommunen. Och att det finns en efterfrågan från allmänheten, det märkte vi under förra året med antalet besök på servicekontoret i Strömsnäsbruk. Detta har även gynnat vår sparbank, som öppnade nytt kontor i samma byggnad! Positivt i dessa tider när många banker avvecklar sina filialer, menar han.
-

Kommunhuset för Uppvidinge kommun byggdes i Åseda 1930. Förra året målades det om och fräschades upp vid entrén.
- Jag är mest ute bland företagen, de kommer sällan hit, utom när jag bokat in möten här och då handlar det främst om nya företagare. Då är det förstås viktigt att det ser fräscht och rent ut, menar näringslivsutvecklare Magnus Jonsson.
- Och placeringen av receptionen tycker jag är bra. Men visst kan man diskutera en ombyggnad på sikt, när man känner att det är dags. Men läget är hur som helst bra; mitt i Åseda – hit hittar alla.

Kommunhuset i Älmhult har varit en stabil byggnad på några tusen kvadratmeter sedan det byggdes på 1950-talet för att placeras vid järnvägsstationen mitt i byn. Tidigare innehöll den även post och bank. På 1980-talet byggdes den till mot baksidan.
- Idag har vi 200 arbetsplatser här, men vi hyr en yta på en annan plats i samhället också för delar av socialförvaltningen och dess stödenhet, berättar fastighetschef Lars Lund.
För två år sedan moderniserades kommunhuset med ett litet servicecenter där även en kommunlots finns.
- Det pågår lite smått renoveringsjobb hela tiden, men inget av de större slaget.
-
-
-
Kommunhuset i Tingsryd är egentligen två byggnader med olika förvaltningar i och är från 1970-talet. Här ska det göras vissa ombyggnationer under sommaren, då Statens servicecenter skall flytta in i höst.
- Vi får hit Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen – de har valt att etablera sig på vissa orter för att komma närmare medborgarna, och de får en egen entré till sina lokaler, berättar Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare.
Hon menar att kommunens näringslivspersonal oftast är ute hos företagen och att bygga om kommunhuset mer är onödigt. För medborgarna har man ett medborgarkontor i kommunhuset med besöksinformation.

I Ljungby sitter näringslivsavdelningen inte i kommunhuset utan är utlokaliserad till Garvaren vid Ljungby Business arena, ett företagshotell, där man sitter bättre till för att möta företagare.
- Vi sitter hellre närmare näringslivet än att sitta ”instängda i ett kommunhus”, menar näringslivschef Per-Åke Adolfsson.
-
Kommunhuset i Lessebo har stått stadigt sedan många decennier;
- Här sitter vi alla i kommunen och placeringen av huset är bra, mitt i samhället. Jag tycker dock att det viktiga är vad kommunen gör än hur ett kommunhus ser ut och att vi ska ha ett bra bemötande och en bra dialog med människor, menar Elisabeth Forslund, näringslivschef.
För några år sedan renoverade byggnaden något och ett kontaktcenter etablerades, där man som besökare kan göra enklare saker vid receptionen och få hjälp.

I Växjö byggdes en helt nytt kommunhus 2021, som inrymmer de flesta som arbetar vid centrala förvaltningar inom Växjö kommun. Det finns dock verksamheter som är utlokaliserade till andra lokaler i tätorten.
- Vi har fått ett fantastiskt fint kommunhus. Växjö som kommun ger ett bra och välkomnande intryck tack vare det fina huset och närheten till järnvägen; detta hus fyller ju även en viktig funktion som resecentrum, Eva-Lotta Fonsell, näringslivschef.
- Det är också lätt för medborgaren att få service i vårt servicecenter på andra våningen. Och nu håller ju området runt omkring också på att utvecklas mer och bli attraktivt.Älmhults kommunhusTingsryds kommunhus