BUSINESS 2022-12-6 KL. 10:30

Klimatomställning - fokusområde för Byggföretagen

Av Thomas Edgren

Byggföretagens förbundsstyrelse har fattat beslut om att lyfta upp Klimatomställning till organisationens femte prioriterade fokusområde. Detta vid sidan av attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.

Klimatomställning - fokusområde för Byggföretagen
”Det går att halvera klimatpåverkan med befintlig teknik och befintliga material. Genom Byggföretagens satsning kan vi driva på för att undanröja hinder”, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen.

Byggföretagen arbetar aktivt med grön omställning, inte minst genom att leda branschens implementering av Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft 2045.

- Det går att halvera klimatpåverkan med befintlig teknik och befintliga material men vi ser inte förflyttningen från pilot till standard. Genom Byggföretagens satsning kan vi bidra till medlemmarnas kompetensökning och driva på för att undanröja hinder, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
-
Byggföretagens medlemsföretag har en stor del av ansvaret för att minska Sveriges Co2-utsläpp.
- Det är hos våra medlemmar och deras investerare, beställare och leverantörer som kraften och innovationsstyrkan för omställning finns. Nu växlar vi upp vårt arbete ytterligare, säger Tanja Rasmusson.

I praktiken innebär statusen som fokusområde att Byggföretagen ökar sin kompetens och räckvidd i frågor kopplade till Klimatomställning.
- Vi har ett team medarbetare på plats som arbetar med omvärldsbevakning och påverkansarbete, stöttning till medlemmar och projektledning av färdplanen. Det gör vi tillsammans med medlemsföretagen och andra berörda aktörer i värdekedjan, säger Tanja Rasmusson.

Fokusområdesansvarig blir Byggföretagens klimatpolitiska expert Emma Bonnevier.