BUSINESS 2023-6-3 KL. 12:00

Kan göra skillnad mellan liv och död

Av Thomas Edgren

Att som företagsledare ha installerat hjärtstartare på arbetsplatsen och sett till att utbilda personal i hjärt-lungräddning kan vara en skillnad mellan liv och död när det väl händer något. Och det är ingen stor kostnad det handlar om.

Kan göra skillnad mellan liv och död
"Det är en trygghet för våra anställda att vi har flera hjärtstartare", menar Pernilla Sundén, Holtab. Foto: Jonas Wimmerström.

På köpet får företagets anställda en utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen.


- Men det är väldigt olika i hur man resonerar på företag kring detta. De som investerar i en hjärtstartare har nog haft någon incident hos någon medarbetare tidigare. Idag finns det tyvärr inget krav på att ha första hjälpen som en del i ett arbetsmiljöansvar på arbetsmiljöplatsen även om man tycker att det borde vara så, säger Therese Djärv, ordförande i HLR-rådet, samt professor inom akutsjukvård i Stockholm.

Hon berättar att det finns många olika varianter av hjärtstartare men att alla har en igenkänningsfaktor; de är relativt enkla att förstå sig på och inom tre minuter skall man ha kopplat upp den. De har en sk 1-2-3-funktion.

- Varje minut som går efter ett hjärtstillestånd minskar chansen för personen att överleva. En ambulans har 11 minuters framkörningstid, och det är ju för lång tid. Hur många hjärtstartare man behöver ha på arbetsplatsen, beror alltså på hur stora lokalerna är, och hur många personer som kan hantera dessa. Ett mål är att 90 procent av de anställda bör ha en fräsch utbildning i hantering, då ser möjligheterna goda ut för att snabbt kunna göra en insats, menar Therese.

Vid installation av en hjärtstartare ingår en utbildning i hjärt-lungräddning och övning i att ge första hjälpen av en HLR-instruktör.
Därefter bör personalen varje år ges en kort repetitionsutbildning av en instruktör, men många väljer som alternativ att utbilda någon av de anställda till en egen godkänd instruktör.

Vill man veta var närmaste hjärtstartare finns, finns det ett hjärtstartarregister där företagen kan registrera sina hjärtstartare, och gemene man kan se var närmaste hjälp sitter.


- Egentligen är detta småpengar för ett företag. Och en hjärtstartare räcker i cirka fem år, innan den behöver förnyas med batterier. Men det är lika viktigt att de finns på allmänna platser där människor träffas som i shoppingcentra och på idrottsanläggningar, påpekar Therese Djärv.

Ett av de företag i Kronobergs län som har hjärtstartare är Veg Tech utanför Vislanda.
- Eftersom vi ligger lite avsides på landet tycker vi att det är viktigt att ha hjärtstartare på företaget. Det är en säkerhet för oss i personalen. Vi köpte in vår första hjärtstartare 2011 och nu har vi totalt tre. En på varje anläggning i Vislanda samt en på vår anläggning som ligger mot Ljungby, berättar Susanne Korner, administratör vid Veg Tech.

Hos Veg Tech jobbar runt 70 personer under säsong varav 45 på anläggningarna i Vislanda.
- Vi har under våren haft en repetitionskurs i HLR med hjärtstartare och första hjälpen för all personal här i Vislanda och på vårt Stockholmskontor men hittills har vi inte behövt använda dem någon gång i skarpt läge och det är vi tacksamma för, säger Susanne.


Holtab i Tingsryd, med 260 anställda, var en av de första företagen i länet som installerade hjärtstartare. Här ser man också vikten av att ha hjärtstartare på fem platser på området. Holtab utgör en så kallad hjärtsäker zon – andra i området i behov av snabb hjälp kan snabbt ta sig in, hitta apparaten och ta den med sig för att hjälpa den drabbade.
- Detta är en trygghet för våra anställda att vi har flera apparater utplacerade i byggnaderna. Under december och januari körde vi ett utbildningspaket. Vi vill säkerställa att en viss procent av våra anställda har kunskapen i hur en hjärtstartare används, säger Pernilla Sundén, HR-chef vid Holtab.
-
- Hittills har de dock inte behövts användas. Men man vet ju aldrig, plötsligt kan olyckan vara framme och då kan det handla om liv eller död om man får igång hjärtat i tid.

För ett par månader sedan hade Veg Tech en stor repetition för all personal om HLR-räddning. Foto: Susanne Korner.”Idag finns det tyvärr inget krav på att ha första hjälpen som en del i ett arbetsmiljöansvar på arbetsmiljöplatsen”, säger Therese Djärv, ordförande i HLR-rådet.Fotnot.
Trots en snabb spridning av hjärtstartare i samhället har antalet räddade liv inte ökat de senaste tio åren. Under den senaste femårsperioden har antalet hjärtstartare som finns registrerade i hjärtstartarregistret ökat med cirka en fjärdedel, och idag finns cirka 19 000 registrerade hjärtstartare. Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Endast cirka 600 överlever.
Källa: Hjärt-Lungfonden 2022