BUSINESS 2023-6-9 KL. 12:00

”Jag är orolig över att en ökad polarisering skuffar undan klimatfrågorna”

Av Thomas Edgren

- Vi har gått igenom lågkonjunkturer, högre räntor och högre inflation tidigare. Men samtidigt har vi vant oss vid nollräntor och nollinflation, en situation som vi tolkat som normalt men som rent historiskt är väldigt onormalt.

”Jag är orolig över att en ökad polarisering skuffar undan klimatfrågorna”
"Var noga med vilka val du gör och vad du lämnar efter dig. Stå upp!" Chefsekonom Alexandra Stråberg pratade om polarisering och klimat i Växjö. Fotograf: Adrian Leopoldson

- Och det är klart att den här konjunkturnedgången kommer att svida, speciellt för hushållen. Men vi har också en tendens att överskatta de kriser vi har just nu, och underskatta de risker vi ser framåt, exempelvis klimatfrågan.
-
Det menar Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Hon är en makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och omvärldsanalys.

Alexandra kommenterar gärna och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger tätt ihop. Tidigare i våras besökte hon Växjö och pratade kring klimatfrågan och den ökade polariseringen.

- När pandemin slog till, och när Ryssland gick in i Ukraina, så blev det en stor aktivitet i termer av åtgärder, stöd, sanktioner och riktlinjer. Frågorna kändes så pass akuta att man var tvungen att agera direkt. Trots att klimatfrågan är minst lika akut sker det inte lika många aktiviteter där då vi tror att vi har mer tid på oss. Detta då många av klimatmålen ligger längre framåt i tiden, konstaterar hon och fortsätter:
-
- Men det som händer med klimatet händer ju också HÄR OCH NU och kommer att påverka alla i samhället. Den finansiella sektorn kommer att vara en viktig del av den gröna sektorn. Och för ett försäkringsbolag som Länsförsäkringar är hållbarhetsfrågorna, utöver att vara livskritiska, även affärskritiska.
-
Alexandra tycker vidare att vi ser en ökad samhällsoro med ökad polarisering i världen nu. Nya samarbeten sluts och andra avslutas. Länder är tvungna att välja sida. Denna ökade polarisering kommer att innebära att den globala handeln kommer att påverkas och sannolikt förändras mot tidigare.
Dessutom innebär denna polarisering enligt Alexandra att det kommer att bli svårare att hantera och komma överens om de stora globala frågorna, som klimatfrågan.

- Det kommer tyvärr att göra det svårare att nå globala, och helt nödvändiga, överenskommelser. Och klimatet riskerar därför att hamna ännu längre från prioriteringslistan, menar hon oroligt.

Hon ger sedan ett viktigt tips till Kronobergs företagare:
- Var noga med vilka val du gör och vad du lämnar efter dig. Stå upp! Vi måste både tillsammans och enskilt stå upp för saker vi kanske tidigare har tagit för givna, som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och vårda ditt lokalsamhälle, vårda ditt land och vår gemensamma planet.
-