BUSINESS 2022-11-10 KL. 12:10

Framgångssaga för tre träentreprenörer

Av Thomas Edgren

Småland. Vrigstad har liksom flera andra småländska orter haft en tradition av trä- och möbler. Nu har en ny träindustri med både luck-, hyvel- och fingerskarvlinjer; V-Timber, fått fäste i samhället. I år gick Vida-koncernen in som ägare i bolaget viket gör det extra tryggt för arbetstillfällena. Nu hyvlas 70 000 kubikmeter virke per år.

Framgångssaga för tre träentreprenörer
En ny råspontluck-linje och en bulklinje ger en effektiv produktion, menar VD Marcus Jonsson, här vid intaget till lucklinje ett. Foto Thomas Edgren

Det har skett en del förändringar inom trä i Vrigstad på senare år. För fem år sedan köptes inkråmet i Olofssons hyvleri som då skulle läggas ned. TUJO koncernen med sågverk i Klevshult och impregneringsverk i Vaggeryd, kom in i bilden och köpte det. Representanterna började med ett vitt papper och överst skrev man V-TIMBER. Resan hade börjat…

För två år sedan såldes Ture Johanssons sågverk och Impregneringsverket till Södra-koncernen. Hyvleriet i Vrigstad beslöt ägarna Marcus Jonsson, Lennart Johansson, Per Collén att fortsätta att driva och utveckla.

En investering på hela 40 miljoner kronor gjordes och en möbelfabrik i Vrigstad, som skulle läggas ned, köptes in 2018 och byggdes om för den alltmer omfattande produktionen och trävarulagringen.

En ny råspontluck-linje byggdes; en produkt som blivit stor för byggvaruhandeln. Istället för att takläggare historiskt sett lagt råspont med brädor en och en, kan de nu lägga ett helt lock råspont på taket, vilket går mycket snabbare. Samt byggdes en fingerskarvslinje för konstruktionsvirke.

I år blev V-Timber ett dotterbolag till Vida och bytte namn till Vida Vrigstad.
- För att säkra upp råvaran kom vi fram till att det var mest gynnsamt att alliera oss med något sågverk. Vida sågar 2,6 miljoner kubikmeter sågad vara per år, även om storleken på Vida skiljer sig betydligt mot V-timber så är sättet, drivet, andan densamma, menar Marcus.

- Det har varit en fantastisk utveckling. Fram till 2018 hade vi kommit upp i en omsättning av 47 miljoner kronor med fem anställda. Efter ett mycket bra fjolår har vi ökat vår försäljning ytterligare och senaste räkenskapsåret låg omsättningen på 500 miljoner. Nu vi är 25 personer, säger en stolt Marcus.
-
Främst levererar V-Timber råspontluckor till hustillverkare och svensk byggmaterialhandel. Med den senaste investeringen, en ny bulklinje, kan de producera 10 luckor i minuten.
- Utan bra personal skulle det inte gå. Personalen och bygden häromkring är viktiga för oss. En röd tråd som vi har haft med oss på resan är att ”omge dig med rätt människor och låt de växa”, menar han.
-
Idag har Vida Vrigstad två råspontlucklinjer, två hyvellinjer, en fingerskarvlinje samt ett justerverk i Vrigstad.
- Målet att vi ska kunna fingerskarva en regel som är 13 meter lång till husfabrikanterna. Det gör oss mer unika på marknaden. Vi har ett aktuellt projekt där vi ska integrera en hyvel i skarvlinjen istället för att behöva flytta brädor mellan linjerna. Nu när vi är med i Vida familjen så ger det möjligheter att växa ”vidare med enheten i Vrigstad, avslutar Marcus Jonsson.”Fördelen med fingerskarvlinjen är att man kan använda mindre attraktiva längder till långlängder samt exaktkapade produkter”, menar Per Collén, här vid fingerskarvlinjen.De hyvlade brädorna kontrollmäts efter en av hyvellinjer. På bild Mikael Ahlstrand. Foto: Thomas Edgren