BUSINESS 2023-6-1 KL. 12:00

Företagshotell kan vara räddningen

Av Thomas Edgren

Ett företagshotell kan vara räddningen för ett litet nytt företag att hyra in sig i medan man växer sakta men säkert. Eller för ett stort nationellt företag som vill öppna ett sälj- eller servicekontor på annan ort i landet.

Företagshotell kan vara räddningen
Tobias Gustafsson, Tobbes Grävservice, är delägare i det nya förrådshotellet, här med Emma Kjellsson som administrerar och tar hand om kunderna. Foto: Privat

I Kronobergs kommuner finns olika typer av företagshotell, vissa med enbart kontor och andra med större ytor för lager och för service och mekanik av fordon. Ofta finns flera varianter att välja på i varje kommun. Vissa har enbart förrådsutrymmen för privatpersoner som behöver extra utrymme att förvara sitt bohag i.
Störst är möjligheterna i Växjö tätort, där flera företags- och lagerhotell finns, främst på Västra industriområdet.

Förra året byggdes Ilabäckens Företagshotell i Alvesta av entreprenörerna Peter Kjellsson och Tobias Gustafsson. Deras hotell är på 1800 kvadratmeter och här inryms även hallar för transportfordon och lager- och omlastningsytor på bottenplan.
En gemensam matsal och kök är tillgänglig för alla. Dock ingen gemensam reception med bemanning som på vissa andra håll i länet.
- Jag behövde plats för mina egna maskiner i mitt entreprenadföretag Tobbes Grävteknik och så valde vi att slå två flugor i en smäll, säger delägare Tobias Gustafsson, som kände till en ledig tomt på Ilabäcksvägen, och där har han nu en del av ytan till sin verksamhet.
- - Vår tanke var också att erbjuda något representativt för såväl nyföretagare som etablerade bolag och vi har lyckats få över företag hit till Alvesta från bland annat Växjö och det känns bra, menar Peter Kjellsson.
-
Företagshotellet var efterfrågat och ägarna satte upp en två-årsplan med målet att fylla det.
- Det gick snabbare, ett och ett halvt, och nu får vi lämna ifrån oss en yta vi tänkt ha för egen verksamhet, säger Peter Kjellsson, som även är med som drivande kraft i företaget ALT Hiss i andra änden av samma gata.
- - Startar du upp ett företag eller vill ha ett lokalt utrymme och kontor vill du ju hellre lägga investeringen på din verksamhet än att låsa kapital i en fastighet, påpekar han.
-
Byggnaden på två våningar inrymmer även ett förrådshotell mer anpassat till privatpersoner. Man minskade ner till 50 förråd mot de först planerade 100 då man var lite osäkra på behovet i och med det stora utbudet förråd som finns i Växjö.
- Förrådsuthyrningen har även den gått bättre än planerat. Det har ju byggts många flerfamiljshus i Alvesta på senare tid och alla har inte plats att ha allt i sina egna små förråd och sorterar därför upp succesivt, fortsätter Peter.

På frågan om framtiden får jag till svar att man avvaktar nu lite vad som händer i samhället i övrigt men att det finns planer på att utöka båda verksamheterna på sikt.
Långa korridorer med möjligheter. Foto: Emma Kjellsson