BUSINESS 2022-11-6 KL. 18:10

Flera femteplaceringar för Markaryd

Av Thomas Edgren

Markaryd har det bästa näringslivet bland kommunerna i Kronoberg och hamnar totalt på plats 13 bland Sveriges alla kommuner. Detta enligt Svensk Näringslivs nya undersökning om företagsklimatet i kommunerna. Och på flera separata punkter hamnar kommunen så högt som på en femteplats i landet.

Flera femteplaceringar för Markaryd
"Vi har en kultur inom kommun och näringsliv i Markaryd om att vara lösningsorienterade, serviceinriktade och tillgängliga”, säger näringslivschef John Karlsson. Foto: Thomas Edgren

- Vi har en kultur inom kommun och näringsliv i Markaryd om att vara lösningsorienterade, serviceinriktade och tillgängliga. Många kommuner säger att de är detta, men vi visar att vi inte bara är det "på papperet". Vi är tacksamma över att näringslivet är med och hjälper oss med information över vad de behöver - det är ju tillsammans som vi skapar bra förutsättningar för näringslivet, kommenterar John Karlsson, näringslivschef i Markaryd.

Han tar ett exempel; det finns ett problem med kompetensförsörjning vid flera av de större företagen i kommunen. Kompetent personal i Halmstadsregionen finns men transportförbindelserna mellan Halmstad och Markaryd är under all kritik med bara två bussturer om dagen. Då tog NIBE initiativet att gå in och stå för 50 % av kostnaderna om Länstrafiken utökade med dubbelturer. Kommunen var positiva till detta och redan från december kommer nu Hallandstrafiken att öka turerna.

- Ett snabbt och lätt beslut som vi är glada över att de anammade - detta kommer ju att gynna alla företag i Markaryd, konstaterar John Karlsson.

Kommunen hamnade så högt som på femteplats när det gäller dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare.

- Vi har före detta näringslivschefen, kommunalrådet Bengt-Göran Söderlind som genom åren skapat ett stort kontaktnät mellan kommun och företagare. Han tar regelbundet med sig frågor till kommunens tjänstemän, vilket både de och företagarna uppskattar, berättar John.
-
Även när det gäller punkten om eventuell konkurrens mellan kommunal verksamhet och privat verksamhet hamnar Markaryd på plats fem. John tror att en anledning till det är att kommunen inte har något eget bostadsbolag utan låter privata aktörer och fastighetsägare bygga och tillhandahålla fastigheter.

Ytterligare en femteplats bland Sveriges alla kommuner blev det när det handlar om att få ut all information till kommunens företagare.

- Vi har lätt att snabbt sprida ut vår information. Vi skickar ut en egen kommuntidning till både medborgare och företagare där vi berättar vad som är på gång. Och vårt näringslivsbolag Tillväxt Markaryd med ett starkt nätverk, arbetar vi tillsammans för företagens nytta och utveckling i Markaryds kommun. Vi har frukostmöten rätt ofta där en stor andel av våra företagare deltar, summerar John Karlsson.


FAKTA OM FEMTEPLACERINGARNA

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare.
En dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete, och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Här hamnar Markaryd på plats 5 bland landets kommuner.

Kommunens information till företagen
Det händer mycket i en kommun som är till fördel för företagen, men som de ibland inte får veta eftersom kommunerna inte informerar om det. Det är viktigt att sprida informationen till företag. Markaryd hamnar på plats 5.

Konkurrens från kommunens verksamheter
Faktorn mäter i vilken utsträckning företagen anser att kommunens verksamhet tränger undan privat verksamhet. Genom att lägga ut verksamheter på entreprenad, införa valfrihetssystem och utmaningsrätt kan kommunen uppmuntra till att offentligt finansierade verksamheter utförs av privata företag. Markaryd hamnar på plats 5.