BUSINESS 2022-11-4 KL. 08:20

De blev Årets affärsbank och Sveriges småföretagsbank

Av Thomas Edgren

Handelsbanken har åter utsetts till bästa affärsbank i Sverige och för elfte året i rad till bästa småföretagsbank i Sverige enligt kunderna i den oberoende undersökningen Finansbarometern.

De blev Årets affärsbank och Sveriges småföretagsbank
"Vi har gjort en förflyttningsresa med sammanslagning av små kontor i länet och skapat tre större”, kommenterar Maj-Lis Pettersson undersökningen. Foto: Handelsbanken

- Genuina relationer och att vi är en långsiktigt stabil partner för våra kunders företagsresor, är nyckeln till vår framgång, tror Susanna Svartz, chef för företagsaffären i Handelsbanken.

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på hur företag ser på sin relation med bankerna. 1 400 företag har deltagit i årets mätning. Kunderna har fått betygsätta sina banker utifrån hur nöjd man är totalt sett, pris, digitala tjänster, rådgivning, utbud och servicenivå.

- Skillnaden är större ju mindre företaget är. De minsta företagen älskar Handelsbanken allra mest, säger Kristian Sundberg, vd för Eastbrook som står bakom den årliga undersökningen.
Han lyfter fram att Handelsbanken hanterat den digitala omställningen väl och att man lyckats behålla den personliga relationen till företagskunderna.

- Omsorgen om de små företagen är extremt viktig. I tider av osäkerhet kring framtiden krävs lyhördhet och förståelse för hur man ska hjälpa sina kunder att övervintra de utmaningar som många kommer att ställas inför, påpekar Kristian.

Maj-Lis Pettersson är länschef för de tre kontor som Handelsbanken har i Kronobergs län.
- Vi har gjort en förflyttningsresa med sammanslagning av små kontor i länet och istället skapat tre större kontor i Älmhult, Ljungby och Växjö. Nu blir det smidigare för våra företagskunder och de kan få hjälp av fler experter vid varje kontor, större arbetslag på varje plats. Detta märker vi uppskattas, kommenterar Maj-Lis undersökningen.
-
Hon menar att Handelsbanken nu har en större och fördjupad kompetens vid varje kontor. Tidigare hade "småkontoren" svårt att hinna med att både sköta själva kontoret och att göra företagsbesök. Nu har bankens rådgivare ökat frekvensen av uppsökande verksamhet.
- Vi åker och besöker företagsledarna oftare nu och lyssnar på deras affärsplaner. Det uppskattas av dem att vi är med i deras investeringsprocesser med rådgivning på ett tidigt stadium, menar Maj-Lis.
Handelsbanken har vidare utvecklat sina digitala tjänster och appar.

- Vårt län har många småföretagare som är underleverantörer och många av dessa är välmående företag. Men de kanske behöver hjälp i finansieringsfrågor huruvida de ska expandera eller avvakta. Det finns dock inget generellt svar på hur man ska agera i dessa tider - varje satsning blir unik utifrån det aktuella företagets möjligheter på marknaden, sammanfattar Maj-Lis Pettersson.



Så såg det ut när representanter från Handelsbanken prisades i Finansbarometern. Foto: Handelsbanken