BUSINESS 2023-6-6 KL. 08:00

Dåligt styrelsearbete underminerar företaget

Av Thomas Edgren

Svagt intresse för styrelsearbete riskerar att underminera ett företag. Inte minst i dessa osäkra tider där man måste ta snabba beslut samtidigt som man försöker se långsiktigt.
- Det behövs alltid snabbtänkta personer som kan ligga steget före i en styrelse, menar Charlotte Heliosson, verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost.

Dåligt styrelsearbete underminerar företaget
Intresset för styrelsearbete varierar starkt i länets företag. Många har fullt upp med att sköta den dagliga produktionen och hinner knappt blicka framåt. Foto: StyrelseAkademin Sydost.

Intresset för styrelsearbete varierar starkt i länets företag. Många har fullt upp med att sköta den dagliga produktionen och hinner knappt blicka framåt. Andra, mindre hantverksföretag med ett par anställda kanske har orderboken full och sköter det lilla företaget inom familjen.

- Men förvånansvärt många företag i länet med minst fem anställda är inte måna om att förbättra sitt styrelsearbete och vill inte släppa in externa ledamöter i styrelsen. Vi har sett att alltför många små och medelstora företag bara har en styrelse med företagets ägare som ledamot och en suppleant, alltså aktiebolagslagens minimikrav, konstaterar Charlotte.
-
Hon påpekar att en inaktiv styrelse är som en slumrande resurs och i värsta fall kan det orsaka ett företags undergång på sikt.

Av de cirka 110 000 svenska aktiebolag (som har minst fem mkr i omsättning och minst fem anställda) som ingick i den senaste upplagan av Almis årliga ”Styrelsekartläggning” hade 46 procent styrelser som bara bestod av en ledamot och en suppleant. Extern kompetens borde tillföra många nya idéer.

- Till stor del tror jag att det handlar om att företagsledarna är rädda för att släppa in någon utomstående i styrelsen. Det kan kännas obekvämt. Många tror också att det blir dyrt, och att det är svårt att avsluta samarbetet om det inte skulle fungera, fortsätter Charlotte.

Externa personer som styrelseledamöter kan dock innebära ett nytt tänk och nya idéer sedda ur en utomståendes perspektiv. Något som kan vara livsviktigt för att ett företag som har ett konservativt tänk, skall överleva in i framtiden. Ekonomiska rapporteringar riskerar inte att bli lidande, vilket kan ske om för få har insyn i bolaget. Då riskerar man inte att komma i det läget att egna kapitalet understiger 50 procent av aktiekapitalet, då man ligger illa till och måste upprätta en kontrollbalans.


- En extern kraft kan bidra med så mycket, ge nya infallsvinklar och tillföra kompetens som inte finns i ledningen i den befintliga organisationen. I alla verksamheter är det lätt att bli hemmablind och därför är det viktigt att någon tittar på den ur ett utifrånperspektiv.


Det visar sig också enligt forskning att jämställda styrelser presterar bättre ekonomiskt både gällande omsättning och resultat. I nuläget är det dock bara 13 procent av bolagen i Kronobergs län som är jämställda med lika många män som kvinnor i styrelsen, tre procent under det redan för låga riksgenomsnittet.

- Samma sak gäller åldersfördelning – vill man ha in nytt tänk bör det inte bara ”sitta gamla gubbar” i styrelsen. Idag är snittåldern på ledamöter i en styrelse cirka 57 år. Har man med yngre så kan man få tillgång till dem som har än mer uppdaterad kunskap om IT och hur framtidens kunder tänker, påpekar Charlotte Heliosson.
Charlottes tips för rekrytering av externa styrelseledamöter:

Leta brett
Att tillsätta styrelsebefattningen inom kompisgänget är sällan den bästa idén.
Leta brett i ditt nätverk och dra dig inte för att kontakta personer som har ett större nätverk än du. Att lägga ut en förfrågan på Linkedin kan vara en bra idé. Vill företaget söka nationellt kan man kontakta StyrelseAkademien och annonsera till deras medlemmar.

Gör en sökprofil
Specificera den tänkta styrelseledamoten. Vilken profil eftersöks gällande tidigare erfarenhet, utbildning, kompetens, värderingar och andra faktorer?

Berätta vad ni vill
Se till att ha ett ägardirektiv på plats. Det är väldigt viktigt att potentiella kandidater enkelt kan få en bild av vad ägarna vill med bolaget. Vilka är deras mål är när det gäller allt ifrån ekonomisk utveckling till CSR och hållbarhet?

Tänk mångfald
Perspektiv berikar. Därför är en enhetlig styrelse sällan det bästa alternativet. Tänk mångfald i allt från kön och ålder till etnicitet. Vad gäller till exempel könsfördelningen så är bara 20 % kvinnor enligt styrelsekartläggningen i nuläget. En god mix i styrelsen ger grogrund för dynamik och kreativitet samt speglar samhället och kundbasen.


FAKTA
StyrelseAkademien Sverige bildades 1991 och består av 16 ideella och oberoende lokalföreningar med 8 000 medlemmar i landet. Syftet med verksamheten är att stärka och utveckla styrelsearbetet i aktiebolag. Även rekryteringar av ledamöter hjälper man till med. Varje år arrangerar föreningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” för företagare. En avklarad tentamen ger ett certifikat.

”En extern kraft kan bidra med så mycket, ge nya infallsvinklar och tillföra kompetens som inte finns i ledningen i den befintliga organisationen”, menar Charlotte Heliosson, verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost. Foto: L-E Bild


Charlottes tips för rekrytering av externa styrelseledamöter:

Leta brett
Att tillsätta styrelsebefattningen inom kompisgänget är sällan den bästa idén.
Leta brett i ditt nätverk och dra dig inte för att kontakta personer som har ett större nätverk än du. Att lägga ut en förfrågan på Linkedin kan vara en bra idé. Vill företaget söka nationellt kan man kontakta StyrelseAkademien och annonsera till deras medlemmar.

Gör en sökprofil
Specificera den tänkta styrelseledamoten. Vilken profil eftersöks gällande tidigare erfarenhet, utbildning, kompetens, värderingar och andra faktorer?

Berätta vad ni vill
Se till att ha ett ägardirektiv på plats. Det är väldigt viktigt att potentiella kandidater enkelt kan få en bild av vad ägarna vill med bolaget. Vilka är deras mål är när det gäller allt ifrån ekonomisk utveckling till CSR och hållbarhet?

Tänk mångfald
Perspektiv berikar. Därför är en enhetlig styrelse sällan det bästa alternativet. Tänk mångfald i allt från kön och ålder till etnicitet. Vad gäller till exempel könsfördelningen så är bara 20 % kvinnor enligt styrelsekartläggningen i nuläget. En god mix i styrelsen ger grogrund för dynamik och kreativitet samt speglar samhället och kundbasen.


FAKTA
StyrelseAkademien Sverige bildades 1991 och består av 16 ideella och oberoende lokalföreningar med 8 000 medlemmar i landet. Syftet med verksamheten är att stärka och utveckla styrelsearbetet i aktiebolag. Även rekryteringar av ledamöter hjälper man till med. Varje år arrangerar föreningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” för företagare. En avklarad tentamen ger ett certifikat.