ALVESTA 2022-11-21 KL. 09:22

Vidas lager på Orrakullen är äntligen officiellt invigt

Av Josefin Petersson

Vidas lager på Orrakullen är äntligen officiellt invigt
Roger Fransson som är lageransvarig fick klippa bandet och släppa in den första officiella bilen på Orrakullen. Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. Förra veckan invigdes Vidas distributionslager på Orrakullen offeciellt med tal och bandklippning, dessutom släpptes den första officiella lastbilen in. På invigningen deltog både Vidas personal, åkare och kunder, dessutom bjöds alla på grillad hamburgare. De fick även ta del av historian om vad som sedan 2013 har lett fram till att distributionslagret nu är verklighet på Orrakullen i Alvesta.

Inomhus under tak kan Vida förvara 19 800 kubikmeter virke på Orrakullen, utöver det ytterligare 7 200 kubikmeter utomhus, vilket innebär en total förvaringskapacitet på mellan 26 000-27 000 kubikmeter, om det gamla lagret på Svarvaregatan var överfullt fick det plats 12 000 kubikmeter virke.

– Planerna på det här laget hade ju börjat innan jag började i Alvesta, med det sagt vill jag tacka beslutsfattarna före mig och även teknikgruppen som alltid gör ett fantastiskt jobb. Det här är mer än bara ett lager, vi på Vida älskar synergier och detta är ett exempel på det. Vi blir konkurrenskraftigare och det blir bättre service för våra kunder än vad vi haft tidigare, vi har frigjort yta i Vislanda, Hästveda och även i Alvesta. Jag vill passa på att tacka alla som har jobbat med två lager och allt vad det inneburit. Vad de gäller lossning så kan vi ha fem bilar inne samtidigt, här på det nya lagret töms bilarna på cirka sju minuter, vilket är en halvering jämfört med på det gamla lagret. Vad det gäller lastning kanske vi sparar fem till tio minuter per bil, dessutom kan vi ha tio bilar inne samtidigt jämfört med att vi kunde ha fyra inne tidigare totalt för både lossning och lastning. I och med detta sparar vi både körtid, slitage och bränsle. Jag vill avsluta med ett riktigt stort tack till Roger Fransson som har gjort ett fantastiskt jobb, han har varit med under hela övergången och Roger får också klippa bandet och släppa in den första officiella bilen på Orrakullen, säger Robert Klitsch, VD Vida Alvesta AB.

– Jag har varit med sedan 2013, lagret började i liten skala i Ljungby och så skulle det läggas ner, 2013 flyttades det då till Alvesta. Då lastade vi ut 30 051 kubikmeter, sedan är jag lite tjatig så jag vill hela tiden utveckla, vi byggde senare ut, men jag var inte nöjd där utan vi har byggt ut en gång till. Sedan 2018-1019 skrev jag ett mail till koncernchefen, för jag visste att de skulle bygga ett industriområde på Orrakullen. Nu fyra år senare så står vi med ett nytt lager på Orrakullen, förra året lastade vi ut 128 700 kubikmeter. Det nya lagret på Orrakullen är en symbol för Vidas utveckling och att växa tillsammans med sina kunder, säger Roger Fransson, lageransvarig.

Josefin Petersson


Roger Fransson, lageransvarig och Robert Klitsch, VD Vida Alvesta AB höll tillsammans invigningstalet innan den officiella bandklippningen. Foto: Josefin PeterssonInomhus under tak kan Vida förvara 19 800 kubikmeter virke på Orrakullen, utöver det ytterligare 7 200 kubikmeter utomhus, vilket innebär en total förvaringskapacitet på mellan 26 000-27 000 kubikmeter. Foto: Josefin Petersson